Zostań Najlepszym Absolwentem UMCS i wygraj nagrody!

Fundacja Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po raz pierwszy organizuje konkurs, dzięki któremu zostaną wyłonieni i nagrodzeni szczególnie utalentowani i ambitni absolwenci UMCS.

Poszukiwane są osoby, które w 2015 roku ukończyły studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie, wyróżniające się w społeczności studenckiej osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uniwersytetu. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: 1. Najlepszy Absolwent Studiów I Stopnia, 2. Najlepszy Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich, 3. Najlepszy Student Obcokrajowiec. Laureaci konkursu na Najlepszego Absolwenta UMCS uzyskają zaszczytny tytuł Absolwenta Roku w danej kategorii oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 15 października, a wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2015/2016 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Szczegóły odnośnie regulaminu, sposobu aplikacji i harmonogramu znajdują się na stronie: www.faumcs.pl , w zakładce PROJEKTY. Dodatkowych informacji udziela również Arkadiusz Wronowski, Prezes FA UMCS