Rozwijaj umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

W czasach, w których to ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kreowanie takiej polityki kadrowej, która zapewni pracodawcy kompetentny i zaangażowany zespół pracowników. Będzie to możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu kompetencji z zakresu zarządzania ludźmi przez konsultantów HR i doradców personalnych.

Aby uzyskać aktualną wiedzę o nowoczesnych trendach w zarządzaniu ludźmi można skorzystać z ogólnie dostępnych szkoleń dla działów HR lub też dołączyć do grupy słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi Uczelni Łazarskiego .

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Uczelni Łazarskiego są realizowane w ramach Akademii Menedżera, dedykowanej dla kadry zarządzającej i dla osób dążących do doskonalenia kompetencji menedżerskich. Pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności, oczekiwanych przez wszystkich pracodawców. Słuchacze studiów zrozumieją istotę procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci. Nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej.

Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia związane z procesem kadrowym, doskonaleniem umiejętności społecznych, psychologią, prawem i ekonomią, nowymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi i employer branding.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Joanna Moczydłowska, psycholog, trener biznesu, doradca personalny, specjalista w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i psychologii organizacji, wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r. Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/studia-podyplomowe/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi/