Jak rozsądnie wybrać kierunek studiów?

Wielu maturzystów jeszcze przed zdaniem egzaminu dojrzałości wie, co chce robić w przyszłości, aby spełnić swoje marzenia, ambicje i pasje. To oczywiście determinuje wybór odpowiedniego kierunku studiów, po którego zakończeniu będą mieć pewność otrzymania dobrze płatnej pracy. Czy faktycznie uczelnie wyższe mogą przygotować studenta do wykonywania konkretnego zawodu ucząc go szeregu praktycznych umiejętności i dając mu kwalifikacje cenione przez współczesnego pracodawcę? Co powinni wiedzieć świeżo upieczeni maturzyści o studiach, aby mieć szansę na spełnienie siebie? Przeczytaj, co radzą eksperci Uczelni Łazarskiego.

Praktyka w parze z teorią

Kiedy kończymy studia na horyzoncie rozpościerają się niemalże nieograniczone możliwości kariery zawodowej. Czujemy, że świat stoi przed nami otworem i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Marzenia się spełniają, ale z pewnością trzeba im też pomagać. Rynek pracy jest bardzo dynamiczny, zmieniają się jego wymagania, powstają nowe zawody związane choćby z bardzo szybkim rozwojem technologii. Do ich wykonywania niezbędni są fachowcy, a pracodawcy oczekują od swoich pracowników bardzo konkretnych umiejętności praktycznych pozwalających na realizowanie celów biznesowych. Nawet od tych osób, które dopiero co odebrały dyplom uczelni wyższej. Ci studenci, którzy już w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe, zwłaszcza w renomowanych firmach, z pewnością mają większe szanse na dość płynne odnalezienie się na rynku pracy.

Pomiędzy uczelniami wyższymi a szeroko rozumianym rynkiem pracy powinna być, co zresztą coraz częściej się dzieje, symbioza. Chodzi o to, aby już w trakcie edukacji młodzi ludzie mieli szansę na nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych ściśle korelujących z wybranym przez nich kierunkiem studiów.

Studia rozumiane tradycyjnie, jako forma poszerzania wiedzy i budowania na niej praktycznych umiejętności nie czynią jeszcze z absolwenta kompetentnego pracownika. Kompetencje zawodowe to pojęcie szersze, bo to nie tylko formalne kwalifikacje, wiedza i umiejętności zawodowe, ale również predyspozycje psychiczne niezbędne do efektywnej pracy w zawodzie.

- Studia mogą dostarczyć praktycznych i przydatnych umiejętności, mogą przygotować do aktywności na rynku pracy, ale muszą to być studia dobrze wybrane, najlepiej prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania oraz mające w ofercie przedmioty ukierunkowane na rozwój uniwersalnych kompetencji miękkich - stwierdza prof. Joanna Moczydłowska, psycholog, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Dobrze wybrany kierunek - gwarancja na sukces zawodowy?

Dokonanie wyboru kierunku studiów powinno być poprzedzone refleksją: co chcę w życiu robić, do jakiego zawodu mam predyspozycje? Musimy też zweryfikować co uznajemy za sukces. Czy koniecznie musi to być dobrze płatna praca, aby faktycznie była źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego? Można przecież przytaczać przykłady ludzi świetnie zarabiających i nieszczęśliwych w swojej pracy, i równie liczne wypowiedzi ludzi zarabiających skromnie, ale z pasją i oddaniem wykonujących swój zawód.

- Możliwe są dwie drogi wyboru kierunku studiów. Jedna to szukanie zawodu, który oceniany jest jako dający duże szanse zatrudnienia, np. informatycy - programiści czy absolwenci kierunku lekarskiego z dużym prawdopodobieństwem znajdą ciekawe propozycje zatrudnienia. Druga droga to szukanie zawodu, który sprawia radość, który jest zgodny z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami osobowościowymi - mówi prof. Moczydłowska.

Praca może przynieść satysfakcję zawodową jak i prywatną, zwłaszcza wtedy, gdy połączymy ją z pasją. Przykładem mogą być studia z kryminalistyki, która na Uczelni Łazarskiego wykładana jest przez wybitnej klasy specjalistów posiadających wiedzę naukową i doświadczenie, jak np. prof. Brunon Hołyst. Podkreśla on, że: "Ukończenie tych studiów może otworzyć drzwi do pracy w policji, służbach specjalnych czy instytucjach zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Kryminologia pozwala na praktyczne zastosowanie prawa do problemów prewencji kryminalnej. Studenci poznają przyczyny przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej (samobójstw, narkomanii, alkoholizmu). Ważnym obszarem dociekań naukowych jest doświadczenie innych państw, które omawiamy na wykładach. Przedmioty na tej specjalizacji to także zajęcia praktyczne w policji, sądach, więziennictwie, kurateli sądowej".

Natomiast pasjonaci lotnictwa mogą pogłębiać wiedzę praktyczną i teoretyczną w ramach specjalizacji z prawa lotniczego. Prof. Anna Konert, autorka tej specjalności mówi: "Studia z zakresu prawa lotniczego stanowią odpowiedź na wypełnienie luki edukacyjnej w obszarze kształcenia związanego m.in. z rozwojem technologicznym i powszechnym zastosowaniem nowych konstrukcji samolotów oraz systemów zarządzania ruchem w przestrzeni powietrznej, standaryzacji przepisów, zasad oraz procedur w relacjach międzynarodowych, a także strukturalnej i funkcjonalnej integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych." Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, podobnie jak na pozostałych specjalizacjach na tej uczelni. Studenci biorą udział w dyskusji, pracują w grupach. Uczestniczą w spotkaniach m.in. w instytucjach lotniczych, gdzie mogą zapoznać się z pracą kontrolerów lotu. Absolwenci mają wiele możliwości rozwijania kariery, np. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, międzynarodowych lotniskach czy kancelariach specjalizujących się w prawie lotniczym.

Zawody przyszłości

Jeszcze w lutym 2014 roku bezrobocie wśród młodych według danych Eurostatu wynosiło w Polsce 25,7 proc. Rok później nastąpił spadek do 20,8 proc. To może mieć związek z tym, że młodzi Polacy lepiej poruszają się po rynku pracy i zaczęli zdobywać pożądane przez pracodawców kwalifikacje. Nie bez znaczenia ma tutaj współpraca uczelni wyższych z biznesem, która pozwala na ustalenie treści programowych zgodnych z oczekiwaniami pracodawców. Rozwój gospodarki, ogromny postęp technologiczny i cywilizacyjny mają kluczowy wpływ także na rynek pracy, w którym ewoluują dotychczasowe zawody i powstają jednocześnie zupełnie nowe.

- Dużą popularnością cieszy się specjalność Marketing Interaktywny realizowany we współpracy z RTBHOUSE na kierunku Zarządzanie. Dynamiczny rozwój aktywności firm w internecie powoduje, że specjaliści umiejący, na przykład, zaprojektować i zrealizować strategię promocji w sieci cieszą się zainteresowaniem pracodawców - mówi prof. Moczydłowska z Uczelni Łazarskiego.

Na Łazarskim studenci mogą skomponować indywidualny tok studiów, korzystać z opieki tutora lub kontynuować naukę w ramach studiów podyplomowych. Jaki to ma wpływ na rozwój ich kariery? Według prof. Joanny Moczydłowskiej różnorodne formy indywidualizacji procesu nauczania oferowane przez uczelnie mają ogromne znaczenie. Na końcu procesu edukacji pozwoli to znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania: W czym jestem dobry? Co sprawia mi przyjemność? W jakich formach aktywności chcę się realizować?

Czy uprawnione jest mówienie o zawodach przyszłości, gdy oczekiwania rynku pracy tak dynamicznie się zmieniają? Zdaniem doradców personalnych rozwój nowych technologii powoduje, że obecnie trudno przewidzieć, jak będą funkcjonowały organizacje za 5 czy 10 lat, co nie jest odległym horyzontem. Z tego względu ciągle nie brakuje zwolenników studiów o dość ogólnym profilu dających bardzo dobrą bazę pod dalsze kształcenie już na poziomie studiów podyplomowych. W opinii prof. Joanny Moczydłowskiej przykładem takiej specjalności jest Psychologia w zarządzaniu, która daje szeroki, wielowymiarowy "ogląd" zjawisk i procesów zachodzących w organizacji, a jednocześnie będąca dobrym fundamentem dalszego specjalistycznego kształcenia.

Więcej o: