Kierunki studiów - mechatronika

Rozpoczyna się rekrutacja na studia 2016. Jak co roku niektóre kierunki cieszą się większą popularnością niż inne, przez co zdecydowanie trudniej się na nie dostać. Przeważnie tak właśnie jest z mechatroniką. Co takiego oferują te studia, że mechatronika jest tak oblegana?

Kierunki studiów. Mechatronika - jeden kierunek, wiele dziedzin wiedzy

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Mechatronika obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Masz ścisły umysł i fascynujesz się budową różnych urządzeń? Sam chciałbyś konstruować maszyny? Pomogą ci w tym studia z mechatroniki! Sprawdź, gdzie możesz studiować MECHATRONIKĘ

Studia 2016. Mechatronika - jak działają urządzenia mechatroniczne?

Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji. Urządzenie mechatroniczne samo przejmuje odpowiedzialność za niższe poziomy realizowanych zadań, co pozwala użytkownikowi skupić uwagę na funkcjach wyższego rzędu. Stawia to nowe wymagania inżynierom, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia im możliwości porozumiewania się ze specjalistami różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji.

Studia 2016. Mechatronika - jak wyglądają studia?

Na mechatronice studenci mają praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Oprócz wykładów prowadzonych przez specjalistów z wielu różnych dziedzin nauki, duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Dzięki temu absolwenci kierunku mechatronika będą przygotowani do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej.

Studia 2016. Mechatronika - możliwe specjalizacje

W ramach studiów mechatronika słuchacze, w późniejszych latach nauki, mogą specjalizować się w różnych zawężonych dziedzinach. Każda uczelnia oferuje nieco inne możliwości. Przykładowe specjalności kierunku mechatronika (nauczane w semestrach V-VII) na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki to:

- Inżynieria fotoniczna

- Inżynieria wytwarzania

- Mikromechanika

- Elektroniczne systemy pomiarowe

- Techniki multimedialne

- Urządzenia Elektromedyczne

- Współrzędnościowe systemy pomiarowe

Kierunki studiów 2016. Gdzie znajdę pracę po mechatronice?

Absolwenci mechatroniki są obecnie bardzo pożądani na rynku pracy. Jeśli zdecydują się pracować w zawodzie, absolwenci mechatroniki praktycznie nie muszą się obawiać bezrobocia. Po studiach na kierunku mechatronika studenci są przygotowani do potrzeb rynku pracy w każdym kraju. Znajdą zatrudnienie w charakterze inżyniera mechatronika, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi.

Absolwenci mechatroniki mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb przemysłu, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, jak i w firmach specjalizujących się w produkcji elektronicznej aparatury pomiarowej.

Kierunki studiów. Mechatronika - jakie umiejętności posiada mechatronik?

Absolwenci kierunku mechatronika mają wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika. Potrafią też samodzielnie stosować współczesne metody obliczeniowe (CAD/CAM, CAE). W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania, a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi.

Studia 2016. Mechatronika - kto będzie idealnym mechatronikiem?

Wszyscy, którzy myślą o studiowaniu mechatroniki powinni mieć zmysł techniczny i wykazywać zainteresowanie nowymi technologiami. W zawodzie mechatronika liczy się także wyobraźnia przestrzenna, logiczne rozumowanie czy spostrzegawczość i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.

Masz ścisły umysł i fascynujesz się budową różnych urządzeń? Sam chciałbyś konstruować maszyny? Pomogą ci w tym studia z mechatroniki! Sprawdź, gdzie możesz studiować MECHATRONIKĘ

Kierunki studiów 2016. Mechatronika - trudno się dostać na te studia?

W rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015 na kierunek mechatronika obowiązywały następujące progi punktowe:

- Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - 81 pkt.

- Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - 50,13 pkt.

- Akademia Górniczo-Hutnicza - 706 pkt.

W ubiegłorocznej rekrutacji na studia mechatronika okazała się liderem wśród najbardziej obleganych kierunków na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH. O jedno miejsce na tym kierunku walczyło aż 8 kandydatów.

Więcej o: