Kierunki studiów - europeistyka

Rozpoczyna się rekrutacja na studia 2016. Co roku wiele osób decyduje się na studia na kierunku europeistyka, mając na uwadze możliwość pracy w strukturach Unii Europejskiej lub karierę zawodową za granicą. Jak studia na kierunku europeistyka przygotowują do podjęcia pracy?

Studia 2016. Europeistyka - jeden kierunek, wiele możliwości

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przed wieloma młodymi ludźmi otworzyły się nowe możliwości, także te edukacyjne. Kierunek europeistyka powstał z myślą o wszystkich tych, którzy wiążą swoją przyszłość z instytucjami europejskimi.

Na studiach na kierunku europeistyka studenci dowiadują się, jak funkcjonują struktury Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania administracji UE. Na europeistyce duży nacisk kładzie się także na nauce o relacjach społeczno-kulturowych charakterystycznych dla Europy.

Interesujesz się prawem i administracją, a historię Europy znasz na pamięć? Możesz zrobić karierę po europeistyce! Sprawdź, gdzie możesz studiować EUROPEISTYKĘ

Rekrutacja na studia. Europeistyka - interdyscyplinarność i indywidualność

Na europeistyce studenci zdobywają cenną wiedzę na polu wielu dziedzin, takich jak prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia czy kulturoznawstwo. Na studiach stacjonarnych student ma możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (do wyboru co roku) oraz specjalizacje. Każdy student europeistyki ma więc wpływ na szczegółowy profil swoich studiów.

Studia na kierunku europeistyka - jak działa UE?

Studia na kierunku europeistyka koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i złożonością procesów związanych z integracją europejską. Studenci poznają działalność instytucji europejskich, w tym prawne i finansowe mechanizmy ich funkcjonowania. Poznają unijne przepisy i uczą się, jak je interpretować. Na europeistyce studenci dowiadują się także, jak przygotować i realizować projekty finansowe z UE. Oprócz tego słuchacze na kierunku europeistyka uczą się o mechanizmach działania jednolitego rynku czy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.

Rekrutacja na studia 2016. Europeistyka - gdzie szukać pracy?

Absolwenci europeistyki mogą podjąć pracę w charakterze specjalisty na różnych poziomach administracji publicznej: od szczebla samorządowego przez państwowy po unijny. Zatrudnienie znajdą w instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych. Mogą też liczyć na pracę w organach administracji rządowej i samorządowej. Po europeistyce praca czeka też w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej. Absolwenci europeistyki mogą też pracować w ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

Interesujesz się prawem i administracją, a historię Europy znasz na pamięć? Możesz zrobić karierę po europeistyce! Sprawdź, gdzie możesz studiować EUROPEISTYKĘ

Europeistyka - czy trudno się dostać na ten kierunek? Progi punktowe

Swego czasu bardzo popularna, dziś europeistyka raczej nie gości w czołówce rankingów rekrutacyjnych. Dwa lata temu aby dostać się na kierunek europeistyka - studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim wystarczyło 35,31 punktów na 100 możliwych. Jeszcze mniej - bo 30,99 - było potrzebnych by podjąć studia na kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych na tej samej uczelni.

W roku akademickim 2013/2014 progi punktowe na europeistyce prezentowały się w sposób następujący:

Politechnika Gdańska: 4,50

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 105

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 27,45

Uniwersytet Warszawski: Centrum Europejskie: 71,51, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: 62,33

Więcej o: