Rekrutacja na studia. Na Uniwersytecie Wrocławskim najbardziej oblegany okazał się...

Rekrutacja na studia licencjackie i jednolite magisterskie na UWr zakończyła się 2 lipca. Jej wynik poznaliśmy 10 lipca. UWr podał także ranking najpopularniejszych w tym roku kierunków. Które kierunki cieszyły się więc największa popularnością?

Rekrutacja na studia, Uniwersytet Wrocławski: przoduje nowość w ofercie dydaktycznej

Najpopularniejszym kierunkiem studiów w tym roku na UWr okazał się nowy kierunek: Chemia i toksykologia sądowa. Powstał on we współpracy UWr z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. O jedno miejsce w rekrutacji na studia 2015 walczyło aż 17 kandydatów. Taki wynik sprawił, że bardzo popularna od kilku lat psychologia zajęła w tym rankingu drugie miejsce - na jedno miejsce w tegorocznej rekrutacji przypadło 13 kandydatów.

Rekrutacja na studia, Uniwersytet Wrocławski: nauki humanistyczne w czołówce

W czołówce rankingu rekrutacji na studia w tym roku znalazło się kilka kierunków humanistycznych. Trzecie miejsce w rankingu zajęło Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. O jedno miejsce ubiegało się 12,5 os. Tuż za dziennikarstwem w rankingu plasuje się Komunikacja wizerunkowa, gdzie na jedno miejsce kandydowało 11,6 os. Także Prawo cieszyło się stosunkowo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia i znalazło się w czołówce rankingu - o jedno miejsce starało się 8,5 os.

Rekrutacja na studia. Uniwersytet Wrocławski: filologie wciąż popularne

W rankingu UWr wysoko uplasowały się także niektóre filologie. Najwyżej znalazła się Italianistyka, gdzie na jedno miejsce przypadło 9,6 os. W czołówce rankingu pojawiły się także Filologia hiszpańska i Filologia angielska, gdzie o jedno miejsce walczyło kolejno 6,9 i 6,7 os. na miejsce. Wśród kandydatów na studia w tegorocznej rekrutacji popularnością cieszyła się także Filologia dalekowschodnia. Na jedno miejsce przypadło 6 kandydatów.

Rekrutacja na studia. Uniwersytet Wrocławski: dodatkowa rekrutacja

Druga lista rankingowa UWr zostanie ogłoszona 17 lipca, trzecia - 23 lipca. We wrześniu natomiast ma zostać przeprowadzona rekrutacja dodatkowa na kierunkach, na których miejsca nie zostaną zapełnione po ogłoszeniu trzeciej listy rankingowej.

Więcej o: