Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

powstała w 1998 r. Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz bezpłatnej formule studiów 26+. Ich zaletą jest to, że są dostosowane do warunków organizacyjnych, w jakich funkcjonują osoby pracujące zawodowo, opiekujące się dziećmi lub wykonujące inne obowiązki uniemożliwiające im uczestnictwo w zajęciach przedpołudniowych. Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby chcące uzupełnić wykształcenie.

Na Wydziałach Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznym, Humanistycznym i Technicznym oferujemy możliwość podjęcia studiów na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, filologia (język angielski, język niemiecki, język niemiecki od podstaw), filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika, turystyka i rekreacja, energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn.

pwsz2pwsz2 pwsz2

Uczelnia znacząco wpływa na rozwój naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy województwa lubuskiego. Wspiera innowacje oraz współpracę nauki i biznesu, inicjując i realizując badania w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, uczestnicząc w działaniach Zachodniego Centrum Innowacji, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości czy Lubuskiego Klastra Metalowego. Od roku 2014 działa Ośrodek Edukacyjny "Czym skorupka za młodu" PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który stwarza dzieciom w wieku wczesnoszkolnym możliwość kreatywnego myślenia, rozwijania własnych pasji i zainteresowań, jak również działalność Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Ponadto działania kulturalne i sportowe wspierają i animują Akademickie Centrum Kultury oraz Akademickie Centrum Sportu i Turystyki. Nasza Uczelnia może pochwalić się drużyną koszykówki kobiet - KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - która odnosi sukcesy w polskiej ekstraklasie. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi z Czech, Belgii, Cypru, Francji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Węgier oraz Włoch nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów zagranicą. Studenci przyjezdni mają do dyspozycji ulokowany w centrum miasta i blisko obiektów uczelnianych - Dom Studenta DeSant. Zaplecze dydaktyczne jest doskonale wyposażone oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Uczelnia proponuje swym studentom także szeroką gamę stypendiów.

pwsz1pwsz1 pwsz1

Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Więcej o: