Kierunki studiów - farmacja

Rekrutacja na studia 2016 - właśnie trwa pierwsza tura rejestracji na studia. Część uczelni już za parę dni opublikuje listy przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji. Co roku wielu absolwentów zainteresowanych medycyną wybiera się na farmację. Czy trudno się dostać na ten kierunek? Jaka praca czeka na absolwentów farmacji?

Kierunki studiów 2016. Farmacja - na jakich uczelniach?

Farmacja jest oferowana przez uczelnie o charakterze medycznym. Do najpopularniejszych szkół wyższych, które w swoim katalogu studiów oferują farmację, należą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jesteś dobry z chemii i biologii i zawsze chciałeś leczyć? Taką możliwość dają studia na farmacji! Sprawdź, gdzie możesz studiować FARMACJĘ

Kierunki studiów 2016. Farmacja - jakich przedmiotów będę się uczył?

Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, a także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. W trakcie studiów na kierunku farmacja słuchacze uczestniczą w zajęciach z różnych dziedzin nauk.

Program studiów na kierunku farmacja składa się z przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, takich jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemii ogólna i nieorganiczna, chemii analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozji, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, farmakokinetyka, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne.

Kierunki studiów 2016. Farmacja - gdzie znajdę pracę?

Absolwenci farmacji znajdą zatrudnienie nie tylko w aptekach (ogólnodostępnych lub szpitalnych). Będą mogli pracować także w hurtowniach farmaceutycznych, firmach farmaceutycznych, które zajmują się wprowadzaniem na rynek nowych produktów leczniczych, laboratoriach chemicznych czy kosmetycznych. Po farmacji praca czeka także w inspekcji farmaceutycznej i w innych urzędach i instytucjach (państwowych i samorządowych) zajmujących się farmacją i ochroną zdrowia.

Jesteś dobry z chemii i biologii i zawsze chciałeś leczyć? Taką możliwość dają studia na farmacji! Sprawdź, gdzie możesz studiować FARMACJĘ

Kierunki studiów 2016. Farmacja - progi punktowe z zeszłego roku

W 2014 roku na farmację najtrudniej było się dostać na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Warszawski Uniwersytet Medyczny - na obu tych uczelniach próg punktowy wyniósł 75 proc. Nieco łatwiej było się dostać na Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - tam próg wyniósł 69 proc. Zaraz za tymi uczelniami uplasowały się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z progiem punktowym wynoszącym 68 proc. oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

W zeszłorocznej rekrutacji aby dostać się na farmację na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego trzeba było uzyskać 77,5 punktu na 100 możliwych. Pozostałe progi punktowe na najlepszych uczelniach medycznych w kraju prezentowały się następująco: WUM - 170/225 pkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 286/400 pkt, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich -141/200 pkt, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego - 143/200 pkt.

Więcej o: