Uczelnia Łazarskiego przygotowuje do konkursu EPSO - Europejskiego Urzędu Doboru Kadr

Uczelnia Łazarskiego opracowała nowy program studiów podyplomowych dla osób, które chcą rozwijać karierę zawodową w instytucjach UE.

Program powstał na bazie doświadczeń dr Ewy Hartman, eksperta w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych i byłego pracownika Komisji Europejskiej. Kierunek Funkcjonariusz administracji unijnej - kariera w instytucjach Unii Europejskiej będzie realizowany od października 2015 r. w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji urzędnika w administracji publicznej UE. Podczas intensywnych zajęć weekendowych słuchacze będą przygotowywali się do złożonego procesu rekrutacji do instytucji UE, zwanego konkursem EPSO - Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.

Program studiów nastawiony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, gotowej do zastosowania podczas konkursu EPSO oraz obrazowanie wyzwań pojawiających się w codziennej pracy urzędników UE. Słuchacze będą pracować nad doskonaleniem rozwiązywania testów komputerowych EPSO w języku polskim oraz doskonaleniem wymaganych kompetencji, czyli m.in. analizowania i rozwiązywania problemów, priorytetyzowania zadań i organizacji pracy, dostarczania jakościowych rezultatów, precyzyjnej komunikacji. Studenci nabędą także wiedzę z zakresu szeroko pojętej europeistyki, kultury organizacyjnej UE, inteligencji międzykulturowej. Wyraźnie podniosą swoje kompetencje w zakresie zarządzania czasem i stresem, pracy w grupie, prezentacji, zdolności przywódczych oraz posługiwania się euro-żargonem.

W gronie wykładowców będzie m.in. Jakub B. Bączek, mówca motywacyjny, trener mentalny i coach kadry narodowej siatkarzy oraz Piotr Cieszewski, himalaista, zdobywca najwyższej góry świata Mount Everestu. Pod ich opieką studenci będą uczyć się, jak zapanować nad presją i stresem, a także zarządzania sobą i przywództwa.

- Nie od dziś wiadomo, że proces rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza w Unii Europejskiej jest niezwykle wymagający. Rokrocznie przez proces rekrutacji z powodzeniem przechodzi zaledwie kilka osób spośród tysiąca kandydatów z naszego kraju. Dlaczego? Bo organizator konkursu EPSO testuje to, czego nie uczymy się w szkole. Obok wiedzy z zakresu UE kluczowe są kompetencje miękkie. Rozwój niezbędnych umiejętności, potrzebnych do pełnienia funkcji urzędnika w administracji publicznej UE, będzie możliwy już od października 2015 r. na Łazarskim. Zapraszam na studia wszystkie osoby pragnące rozwijać swoją karierę w prestiżowym środowisku międzynarodowym - mówi dr Ewa Hartman, kierunek studiów podyplomowych Funkcjonariusz administracji unijnej - kariera w instytucjach Unii Europejskiej Uczelni Łazarskiego.

Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-administracji-publicznej/studia-podyplomowe/Funkcjonariusz-Administracji-Unijnej-kariera-