Wyniki matur 2015: wyniki poznamy jutro. Jak poszły przedmioty humanistyczne - język polski, WOS i historia?

Wyniki matur 2015 zostaną ogłoszone 30 czerwca, czyli już jutro. Maturzyści otrzymają zaświadczenia o uzyskanych wynikach, które zadecydują o tym, na jakie studia się dostaną. Dziś przypominamy, jakie mieli wrażenia po maturach 2015 z języka polskiego, historii i WOS-u. Czy spodziewają się dobrych wyników z matury?

Wyniki matur 2015: różne arkusze

Matura 2015 z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem, z którym musiał zmierzyć się każdy maturzysta i - co najważniejsze - uzyskać z niego przynajmniej 30 proc. Ci, którym się to nie udało, nie uzyskają świadectwa dojrzałości. W tym roku w związku z maturą było szczególne zamieszanie - nie chodzi jednak o żadne przecieki, lecz o fakt, że inny arkusz maturalny czekał na tegorocznych absolwentów liceów, a inny - na absolwentów techników, którzy egzamin dojrzałości zdawali jeszcze na starych zasadach.

Wyniki matur 2015: język polski na poziomie podstawowym

Maturzyści zdający "nową maturę" pisali, że była łatwa. W tym roku na nowej maturze podstawowej z polskiego, ku uciesze wielu zdających, pojawiła się "Lalka" Bolesława Prusa. Temat wypracowania brzmiał: "Wolna wola człowieka albo siła, która determinuje jego życie, na podstawie 'Lalki' Bolesława Prusa". Drugą opcją była analiza wiersza Elizabeth Bishop.

Oprócz tego należało zinterpretować teksty kultury. Dotyczyły one mody w mowie oraz czytelnictwa. Maturzyści zdający tzw. starą maturę zmagali się z "Dziadami" Adama Mickiewicza. Na starej maturze pojawiło się też "Ziele na kraterze", powieść Melchiora Wańkowicza.

Wyniki matur 2015: język polski rozszerzony

Na maturze 2015 z rozszerzonego polskiego jednym z tematów dotyczył "Historii piękna" Umberta Eco. Drugim tematem była analiza porównawcza wiersza Jacka Kaczmarskiego pt. "Zesłanie studentów" oraz wiersza Zygmunta Krasińskiego pt. "Na Sybir".

Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym należało zinterpretować fragment "Mistrza i Małgorzaty". Maturzyści mieli opisać wątek miłosny i jego znaczenie w powieści, a także sposób jego przedstawienia. W drugim wypracowaniu trzeba było opisać na czym polegała ironia w dwóch tekstach o wilku i owcy, które pochodziły z różnych epok. Tym razem to zdający starą maturę mieli więcej szczęścia, bowiem ani tekst Eco, ani Kaczmarskiego nie należy do najłatwiejszych.

Wyniki matur 2015: historia

Matura 2015 z historii była, zdaniem maturzystów, dość prosta. W arkuszu maturalnym z historii pojawiło się dużo zadań z obrazkami i źródłami historycznymi, m.in. drzewo genealogiczne rodziny Jana Sobieskiego, mapa Włoch, obraz Sarmaty i śmierci, czyli motyw danse macabre.

Wśród zagadnień na maturze z historii znalazł się też krach na giełdzie w USA. Zdający mieli do wyboru aż pięć tematów wypracowania. Wśród nich pojawiły się takie kwestie, jak przyczyny kryzysu w Rzymie w V w. n.e., rozbicie dzielnicowe, wpływ reformacji na Polskę, zrywy narodowe XIX wieku a rewolucja społeczna czy polityka Wielkiej Brytanii wobec III Rzeszy w latach 1933-1945.

Wyniki matur 2015 z wiedzy o społeczeństwie

Jak twierdzą tegoroczni maturzyści, egzamin maturalny z WOS-u był się prosty. Na Twitterze licealiści wypowiadali się na temat tej matury raczej pozytywnie - często padało określenie "banał".

W tym roku na maturze rozszerzonej z WOS-u pojawiły się również zadania z procesu legislacyjnego. Oprócz tego maturzyści mieli uzupełnić pozew w sprawie cywilnej. Nie mogło zabraknąć również pytań odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Nikogo nie zaskoczyły mapki z krajami. Pojawiła się też kwestia jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli popularnych ostatnio w mediach JOW-ów.

Prawdziwym zaskoczeniem na tegorocznej maturze z WOS-u okazał się za to... fragment tekstu z "Pana Tadeusza". Maturzyści zastanawiali się, czy CKE nie pomyliła aby arkusza z WOS-u z arkuszami z języka polskiego.

Więcej o: