Wyniki matur 2015 są dostępne online

Wyniki matur 2015 już zostały opublikowane przez CKE. Niestety aż 26 proc. maturzystów nie zdobyło wykształcenia średniego. Na czym polegli? Najtrudniejsza okazała się oczywiście matematyka. Sprawdź swój wynik online!

Wyniki matur 2015. Wyniki tuż po północy w internecie

30 czerwca każdy maturzysta otrzyma świadectwo dojrzałości oraz aneks do świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego. Ale zniecierpliwieni abiturienci już wcześniej będą mogli sprawdzić, jak napisali maturę 2015.

Każdy absolwent będzie mógł zalogować się na stronę, gdzie zostaną umieszczone wyniki egzaminów maturalnych, do których przystępował. Maturzyści będą mogli uzyskać dostęp do swoich wyników podając numer PESEL jako login użytkownika. Każdy absolwent dostanie też indywidualne hasło - wystarczy udać się po nie do szkolnego sekretariatu.

Wyniki matur 2015. Pod jakim adresem szukać wyników matur?

Wyniki matury 2015 można sprawdzać na stronach ośmiu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Maturzyści będą mogli się na nie logować już minutę po północy od 30 czerwca.

OKE Warszawa

OKE Poznań

OKE Wrocław

OKE Jaworzno

OKE Kraków

OKE Łomża

OKE Gdańsk

OKE Łódź

Wyniki matury 2015. Matura w zupełnie nowej formie

Matura 2015 trwała od 4 do 29 maja. Maturzyści do 22 maja zdawali egzaminy pisemne, a do 29 maja - egzaminy ustne. Od tego roku szkolnego matura była organizowana przez CKE na nowych zasadach.

Absolwenci liceów ogólnokształcących w części pisemnej matury 2015 musieli obowiązkowo podejść do matury z języka polskiego (na poziomie podstawowym), matury z matematyki (na poziomie podstawowym), matury z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) oraz matury z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Na maturze 2015 nowością była też forma egzaminu ustnego z języka polskiego. Dotychczasową prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na określony temat. Abiturienci losowali zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.

Więcej o: