Wyniki matur 2015. Maturzyści poznają wyniki już o północy!

Wyniki matur 2015 CKE ogłosi już jutro, 30 czerwca, a o północy będzie można je sprawdzić także w internecie. Maturzyści dowiedzą się, jak napisali egzamin dojrzałości i czy wyniki napisanych przez nich matur zapewnią im miejsce na wymarzonej uczelni. Już niedługo poznamy wyniki matury 2015!

Wyniki matur 2015. Świadectwa dojrzałości

Abiturienci poznają wyniki matur 2015 już jutro, czyli 30 czerwca. To właśnie tego dnia do szkół w całym kraju trafią świadectwa maturalne przekazane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Absolwenci szkół średnich otrzymają dwa dokumenty: świadectwo dojrzałości oraz aneks do świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego.

We wtorek, 30 czerwca wyniki matur poznają tylko ci maturzyści, którzy przystąpili do matury 2015 w terminie majowym lub dodatkowym, czerwcowym.

Wyniki matur 2015: wyniki dla zdających maturę w terminie poprawkowym

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali matury tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mogą poprawić maturę w sierpniu.

Maturzyści, którzy chcą poprawić swój wynik otrzymają wyniki matury 2015 w nieco późniejszym terminie - 11 września.

Wyniki matur 2015. Koniec ze starą formą

Matura 2015 trwała przez ponad 3 tygodnie, od 4 do 29 maja. Maturzyści do 22 maja zdawali egzaminy pisemne, a do 29 maja - egzaminy ustne. Od 2015 roku matura jest organizowana przez CKE według nowych zasad.

Absolwenci liceów ogólnokształcących w części pisemnej matury 2015 musieli obowiązkowo podejść do matury z matematyki (na poziomie podstawowym), matury z języka poslkiego (na poziomie podstawowym), matury z języka obcego nowożytnego (też na poziomie podstawowym) oraz matury z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Na maturze 2015 zmieniła się też forma egzaminu ustnego z języka polskiego. Dotychczasową prezentację zastąpiła wypowiedź ustna na określony temat. Abiturienci losowali zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.

Więcej o: