Egzamin gimnazjalny 2015: wyniki już jutro!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 CKE opublikuje już jutro, czyli w piątek 19 czerwca. Na zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie muszą jednak poczekać do 26 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego. Jak w tym roku poszedł zdającym egzamin gimnazjalny?

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił, czyli:

- wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego),

- wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki),

- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym),

- wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).

Egzamin gimnazjalny 2015, wyniki: język polski, historia, WOS

"Egzamin nie był taki trudny" - mówili zapytani przez nas uczniowie po części humanistycznej testu. W tym roku gimnazjaliści trafili na drugą część "Dziadów" Adama Mickiewicza. Dłuższą wypowiedzią było opowiadanie o kimś, kto stał się sławny dzięki podróżom. Krótsza forma pisemna dotyczyła celebrytów.

Gimnazjaliści musieli - na podstawie wykresu - określić poziom poparcia Polaków dla wprowadzenia euro. Pytano ich też o samorządy terytorialne. Pojawiły się także zadania związane z pierwszą wojną światową i rozbiorami Polski - należało zaznaczyć granice Królestwa Polskiego w czasach rozbiorów. Trzeba też było dopasować wypowiedź królów Polski do właściwego władcy i odpowiedzieć na pytanie, jakie były symbole starożytnych igrzysk olimpijskich.

ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >>

ARKUSZE, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >> ODPOWIEDZI, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

Egzamin gimnazjalny 2015, wyniki: przedmioty przyrodnicze

W tym roku gimnazjaliści musieli obliczyć energię zużywaną przez poszczególne urządzenia w danym czasie. Do najtrudniejszych zadań z chemii należały zadania dotyczące gęstości i substancji w próbówkach. Zdania z geografii wymagały od gimnazjalistów znajomości położenia łańcuchów górskich. Musieli wskazać, która z kresek na mapie odpowiada położeniu Alp. Uczniowie klas trzecich musieli też odpowiedzieć na pytanie dotyczące zaludnienia województw.

ODPOWIEDZI, PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >> OFICJALNE ARKUSZE, PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >>

Test gimnazjalny 20125, wyniki: matematyka

Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym było dużo zadań z geometrii. Za najtrudniejsze na teście gimnazjalnym z matematyki zostało uznane zadanie wymagające obliczenia wymiarów pociętego pudełka. Pojawiło się też zadanie na obliczanie czasu i drogi. Było też twierdzenie Pitagorasa, pierwiastkowanie, obliczanie wartości zeszytów czy masy gałki lodów. Siatki ostrosłupów czy potęgowanie też nie należały do najprostszych zagadnień na egzaminie gimnazjalnym 2015 z matematyki.

ODPOWIEDZI, MATEMATYKA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMATYKA>> OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA>>

Test gimnazjalny 2015, wyniki: języki obce

Zadanie otwarte na teście gimnazjalnym z języka obcego dotyczyło przekazywania wiadomości. Gimnazjaliści mieli za zadanie napisać e-mail do znajomego. Niemal wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem, nie sprawiło ono gimnazjalistom żadnych problemów.

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015,jezyk angielski, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedz)