Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 65 lat nauczania na najwyższym poziomie

Rejestracja elektroniczna na studia już się rozpoczęła. Studenci mogą się rejestrować na wymarzone kierunki i najlepsze uczelnie w kraju. Jeśli pragniesz pomagać ludziom i fascynują cię nauki medyczne - rozważ studia w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku imponuje swoją ofertą i doświadczeniem.

Najwyższe możliwe wyróżnienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako jedna z zaledwie pięciu uczelni w całym kraju otrzymał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW. Uniwersytet otrzymał także nagrody "Uczelnia o największej efektywności naukowej" i "Kuźnia Kadr". Oznacza to, że zarówno przyszli naukowcy, jak i praktykujący lekarze, którzy ukończą studia na tej uczelni, będą doskonale przygotowani do przyszłej pracy.

Oceną potencjału naukowego zajmowało się także MNiSW. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię "A+" jako najlepsza jednostka spośród wszystkich ocenianych w grupie nauk o życiu (medycznych i paramedycznych).

"Cieszę się z ogromnego potencjału naszej Uczelni, ale nieustannie pracuję nad jej dalszym rozwojem"

Najwyższa punktacja spośród wydziałów lekarskich w Polsce kategoria "A" została przyznana Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim. Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał kategorię A zajmując drugą w swojej grupie pozycję w rankingu.

Rektor uczelni nie ukrywa w pełni zasłużonej dumy: - Jestem dumny z osiągnięć naszej Alma Mater. Jest ona wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki rozwoju kadry naukowej UMB i umiędzynarodowienia. Sukces Uczelni przełoży się z pewnością również na aspekty finansowe, co zaowocuje podniesieniem jakości prowadzonych badań. Cieszę się z ogromnego potencjału naszej Uczelni, ale nieustannie pracuję nad jej dalszym rozwojem.

12 atutów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

- najwspanialsi studenci - kreatywni, pełni pomysłów i energii, skuteczni w działaniu; studenci Uniwersytetu Medycznego biorą aktywny udział w zajęciach dydaktycznych, wyjeżdżają na wymiany studenckie i samodzielnie organizują wydarzenia edukacyjne i kulturalne

- według ogólnopolskich rankingów jest najlepszą uczelnią w regionie; przyszli studenci, którym zależy na zdobyciu realnych umiejętności powinni wybrać nowoczesny uniwersytet jakim jest UMB

- świetnie wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna - nieliczne uczelnie mogą poszczycić się tak dużą liczbą samodzielnych pracowników naukowych; na Uniwersytecie pracuje 126 profesorów tytularnych i 120 doktorów habilitowanych na 811 nauczycieli akademickich, co stanowi o wysokim wskaźniku na tle innych uniwersytetów w Polsce

- nowoczesne laboratoria naukowe na światowym poziomie; jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (Good Laboratory Practice), Euroregionalne Centrum Farmacji i Centrum Badań Innowacyjnych. Placówki te są ultra nowoczesne i zapewniają jak najlepsze warunki do prowadzenia badań naukowych

- największa wśród uczelni medycznych w kraju liczba organizacji studenckich, ponad 80; studenci zakładają koła typowe dla uczelni lekarskiej takie jak Innowacyjny Kosmetolog, czy Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny oraz nietypowe jak Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa

- wysoki standard kształcenia; uczelnia co roku zajmuje wysokie miejsca w rankingach oraz rozwija swój potencjał naukowy dokształcając kadrę dydaktyczną i rozbudowując placówki badawcze

- współpraca międzynarodowa z krajami Europy, Japonią i USA; na Uczelni m.in. ma swoją siedzibę Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji, czyli międzyuczelniana jednostka utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Uniwersytetami Medycznymi w Białymstoku, w Grodnie i Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Wilnie. Pod skrzydłami Ośrodka zorganizowano kilkanaście międzynarodowych konferencji

- bardzo dobre warunki studiowania - m.in. dwa nowe budynki dydaktyczno-naukowe, nowoczesne laboratoria i dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej

- siedziba Uczelni mieści się w barokowym XVIII-wiecznym Pałacu Branickich; studenci UMB od zawsze szczycili się tym, że studiują w Pałacu

- Kampus w ścisłym centrum Białegostoku; lokalizacja Kampusu Uniwersyteckiego zapewnia dogodny dojazd w każde miejsce Białegostoku

- doskonale wyposażona biblioteka; aktualnie w zbiorach Biblioteki znajduje się blisko 130 tys. woluminów książek, ponad 50 tys. czasopism oraz 8 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

- Białystok jest miastem akademickim, przyjaznym studentom; posiada szeroką ofertę kulturalną i zapewnia możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań

Zobacz wideo

Unikalny na całą Europę program edukacji UMB

Wyjątkową inicjatywą w skali Europy jest program interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim. Polega on na połączeniu intensywnego przygotowania do prowadzenia nowoczesnych badań doświadczalnych ze szczegółowym zgłębieniem tajników biostatystyki. Uniwersytet kształci grupę 24 doktorantów nowej generacji, zdolnych do zaprojektowania i prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych w dziedzinie chorób cywilizacyjnych.

Doktoranci mają okazję zdobywać doświadczenie dzięki systemowi wizyt studyjnych w najlepszych ośrodkach naukowych Europy i świata oraz dzięki wizytom wybitnych naukowców zagranicznych prowadzących dla nich specjalnie zaprojektowane zajęcia, min. z Center for Statisctics (Cen-Stats) z Hasselt University (Belgia), Center for Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO) z University San Peblo-CEU (Madryt, Hiszpania), Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

"Atmosfera jest wspaniała" - tak o Uniwersytecie Medycznym mówią jego studenci

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są zadowoleni ze swojego wyboru. Doceniają nie tylko kadrę i ofertę naukową, ale i życie studenckie oraz samo miasto. Nie jest to opinia tylko polskich studentów. Studenci z zagranicy są zachwyceni UMB: - Słyszałem dużo dobrego o Białymstoku z ANSA (norweska organizacja studencka). Podoba mi się tutaj, fajne życie studenckie, interesujące przedmioty - Per Hoven Brakestad z Norwegii, student kierunku lekarskiego.

Polscy studenci są pod wrażeniem oferty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i opuszczają swoje rodzinne miasta, żeby studiować właśnie tam. Imponuje im rozwój uczelni i jej nowoczesność: - Atmosfera na uczelni jest bardzo przyjazna, warunki do nauki świetne. Uczelnia docenia wszelkie inicjatywy i idzie z duchem czasu, Białystok zaś jest miastem przyjaznym studentom, a pobyt w nim pozwolił mi poznać wielu ciekawych ludzi. Wierzę, że UMB zapewni mi dobre wykształcenie i start w przyszłość - Mateusz Matejczyk z Radomia, student farmacji.

Niektórzy potrzebują czasu na ocenę uczelni i nie ulegają pierwszemu wrażeniu. Jednak z czasem orientują się, że jest nawet lepiej niż im się z początku wydawało i nie chcą opuszczać tego miejsca: - Z perspektywy czasu czuję, że wybrałam dobrze: atmosfera jest wspaniała, zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomie, wszędzie blisko, nie trzeba tracić czasu na dojazdy, zdecydowanie będę polecać UMB moim znajomym. Chciałabym tutaj zostać jak najdłużej - Oleksandra Bulyha z Ukrainy, studentka pielęgniarstwa

Studenci są bardzo zaangażowani w życie uczelni:

 

Co nieco o ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Oferta UMB jest dostosowana do wymagań rynku pracy i przyszłych pacjentów. Zawód medyczny jest zawodem przyszłościowym m.in. ze względu na coraz bardziej starzejące się społeczeństwo i większą powszechność chorób cywilizacyjnych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kładzie nacisk na praktykę, dlatego studenci nauczą się m.in. pracy w zespole, komunikacji z pacjentem i obsługi nowoczesnej aparatury medycznej.

Uczelnia oferuje 14 kierunków studiów realizowanych na trzech wydziałach:

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Techniki Dentystyczne, Lekarski w języku angielskim

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu: Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne

Na koniec trochę historii

Historia Uniwersytetu Medycznego jest kontynuacją XVIII-wiecznej tradycji praktykowania medycyny oraz dbałości o zdrowie publiczne w Białymstoku. W tym czasie działała pałacowa szkoła położnych, przekształcona później w jeden z nielicznych w kraju Instytut Akuszerii. Oficjalnie Uczelnia została powołana w 1950 roku jako dziesiąta w Polsce Akademia Lekarska. Wkrótce zmieniono jej nazwę na Akademię Medyczną.

Główną siedzibą nowo powstałej placówki stał się Pałac Branickich. W gronie nauczycieli akademickich Uczelni znalazło się wielu przedwojennych pracowników i absolwentów uniwersytetów z Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy czy Lublina.

Gmachy przekazane Uczelni zostały zniszczone w 1944 roku. Po zakończeniu wojny rozpoczęto ich odbudowę. Po powołaniu Akademii Medycznej przy pracach budowlano-remontowych pomagali również pracownicy i studenci. Bazą kliniczną nowej Uczelni stały się funkcjonujące w mieście szpitale, ocalałe z pożogi wojennej.

W 1951 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Pierwsze dziesięciolecie Akademii Medycznej skończyło się niemałym sukcesem - w 1960 roku po raz pierwszy troje absolwentów Wydziału Lekarskiego uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W 1987 roku w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko z zapłodnienia pozaustrojowego. W 1989 roku dokonano pierwszej w Białymstoku transplantacji nerki. W kolejnych latach powstało wiele nowych zakładów, klinik oraz samodzielnych pracowni. Historyczną datą dla Uczelni stał się rok 2008. 22 marca weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.