Rekrutacja na studia 2016: rejestracja i pytania kandydatów

Rozpoczyna się okres rekrutacji na studia 2016. Maturzyści zakładają konta w systemach internetowej rejestracji kandydatów i uzupełniają swoje dane. Jednak czy wszystko jest zrozumiałe? Do kiedy trzeba wprowadzić wyniki matury? W jakim terminie należy uiścić opłatę rekrutacyjną? Poniżej najczęstsze pytania dotyczące rejestracji na studia wraz z odpowiedziami.

Studia 2016: wpisywanie wyników matury

Wyniki matury nie są konieczne, żeby móc się zapisać na dany kierunek: maturzysta, który dopiero otrzyma świadectwo dojrzałości, może więc spokojnie utworzyć konto, zarejestrować się na interesujące go kierunki, a wyniki z matury wprowadzić wtedy, kiedy już je pozna. Na etapie rejestracji na kierunek nie trzeba też wpisywać numeru świadectwa dojrzałości - te dane należy uzupełnić przed wydrukiem podania o przyjęcie na studia.

Studia 2016: Czy mogę założyć więcej niż jedno konto ERK?

Kandydat zakłada w systemie tylko jedno indywidualne konto, zwane dalej kontem IRK czy ERK, za pośrednictwem którego przekazuje dane wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także rejestruje się na wybrane przez siebie studia.

Studia 2016: Czy można w trakcie rejestracji zmienić wybrany kierunek?

Podczas trwania rejestracji kandydat może zmienić wybrany kierunek studiów, jeśli tylko jest jeszcze taka możliwość: trwa rejestracja zarówno na te studia, z których kandydat chce zrezygnować, jak i na te, na które chciałby się zapisać (nawet w przypadku, gdy dokonano już opłaty rekrutacyjnej). Wystarczy tylko wyrejestrować się z dotychczasowego kierunku i zapisać się na inne studia.

Jakie ma znaczenie ustalanie priorytetów w rejestracji? Czy raz ustalony priorytet można zmienić?

Wskazywanie priorytetów przy rekrutacji na studia ma na celu ustalenie ważności wybranych przez kandydata studiów, czyli wskazanie które studia wybierze najpierw, jeśli zostanie przyjęty. Priorytet w każdej chwili można zmienić, a jego wybór nie wpływa na wynik kwalifikacji kandydata.

Czy czesne oraz opłatę za legitymację studencką wpłaca się na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Jak informują strony Internetowych Rejestracji Kandydatów, system obsługuje jedynie opłaty rekrutacyjne. Czesne natomiast należy wpłacić na konto jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej studia, na które kandydat został przyjęty, a opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) na konto przeznaczone do tego celu.

Studia 2016: kiedy IRK pojawi się potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej?

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może jednak potrwać kilka dni. Jest to zazwyczaj uzależnione od sposobu przesłania pieniędzy: jeśli jest to przelew bankowy, to pieniądze pojawiają się zwykle po dwóch, trzech dniach; a jeżeli opłata zostanie wysłana za pośrednictwem poczty czas oczekiwania może się wydłużyć nawet do 2 tygodni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Jaka powinna być nazwa "zleceniodawcy" na przelewie z opłatą rekrutacyjną?

NA przelewie powinno widnieć imię, nazwisko i adres kandydata, a w tytule należy wpisać: "opłata rekrutacyjna". Druk przelewu można wygenerować z systemu po zalogowaniu na swoje konto.

Studia 2016. Starając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek na tym samym wydziale, płacimy tylko raz?

Jeżeli aplikujemy na kilka kierunków/specjalności, to musimy wpłacić wielokrotność kwoty bez względu na to, czy kierunki lub specjalności są na jednym wydziale czy na różnych.

Więcej o: