Studia? Wybierz Uniwersytet w Białymstoku!

Uniwersytet w Białymstoku to uczelnia powstała w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś kształci się tam 14,5 tysiąca studentów. Szeroki wachlarz realizowanych przez uniwersytet badań i zajęć dydaktycznych zapewnia interdyscyplinarność, zarówno w zakresie przedsięwzięć naukowych, jak i kształcenia studentów, a jakość prowadzonych zajęć potwierdzają liczne wyróżnienia i tytuły. Sprawdź, dlaczego warto studiować na UwB!

Odpowiedź Uniwersytetu w Białymstoku na oczekiwania pracodawców

Tegoroczna oferta Uniwersytetu w Białymstoku jest rekordowo bogata: obejmuje aż 31 kierunków studiów, wśród których jest wiele nowości. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia uczelnia uruchamia kognitywistykę i komunikację, filozofię i etykę oraz logistykę. Również oferta studiów magisterskich jest wzbogacona: otworzono kryminologię, bezpieczeństwo narodowe, filologię rosyjską - przekładoznawstwo i filologię angielską. - Katalog studiów jest systematycznie poszerzany i dostosowywany do wymogów rynku pracy, a także oczekiwań studentów. W ubiegłym roku hitem okazała się kryminologia - kierunek prowadzony do tej pory zaledwie na kilku uczelniach w kraju - mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy UwB.

Zarządzanie w agrobiznesie, a może dziennikarstwo cyfrowe?

Od tego roku akademickiego w ofercie dydaktycznej uniwersytetu pojawiło się też niemało nowych specjalności: otwierają je dla studentów aż trzy wydziały: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Filologiczny oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Na kierunku ekonomia to przedsiębiorczość i innowacje (specjalność dostępna na studiach I i II stopnia), bankowość (I stopnia) oraz elektroniczna gospodarka (II stopnia). Z kolei studenci zarządzania będą mogli specjalizować się w zarządzaniu sprzedażą (I stopnia), zarządzaniu w agrobiznesie (I stopnia) lub w psychologii w zarządzaniu (na studiach II stopnia). Na filologii polskiej I stopnia pojawi się natomiast specjalność dziennikarstwo cyfrowe, a na studiach magisterskich - literatura na pograniczach. Nowa propozycja specjalności - komunikowanie w mediach cyfrowych - jest też na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia). W ofercie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia znalazła się chemia kryminalistyczna, a na kierunku przyroda - turystyka przyrodnicza. Z kolei studenci ochrony środowiska będą mieli do wyboru ocenę oddziaływania na środowisko, gospodarkę odpadami, a także rekultywację i ochronę wód. Na studiach drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska nową specjalnością jest ocena stanu środowiska.

Zobacz wideo

Ocena wyróżniająca i tytuł "Najlepszego kierunku studiów" dla UwB

Uniwersytet w Białymstoku składa się z dziewięciu wydziałów, a wśród nich jeden jest zamiejscowy - w Wilnie na Litwie. Aż cztery spośród nich (Biologiczno-Chemiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny oraz Prawa) zdobyły kategorię A, czyli najwyższą kategorię naukową. Kierunek prawo uzyskał natomiast ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2012 roku został nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywając tytuł "Najlepszego kierunku studiów".

Baza badawcza na światowym poziomie

Poza tym Uniwersytet w Białymstoku może pochwalić się nowym kampusem przy ul. Ciołkowskiego, który dzięki swojemu naukowemu potencjałowi i walorom architektonicznym, otrzymał tytuł Podlaskiej Marki Roku. - To była największa inwestycja w historii UwB, warta blisko 250 mln złotych. Do nowych, nowocześnie wyposażonych obiektów w bieżącym roku akademickim wprowadziły się trzy wydziały: Biologiczno-Chemiczny, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki. Naukowcy mają tam bazę badawczą na światowym poziomie, a studenci - znakomite, komfortowe warunki do studiowania i naukowego rozwoju. Do ich dyspozycji jest też m.in. Uniwersyteckie Centrum Kultury oraz Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe - opowiada Katarzyna Dziedzik.

Uniwersytet w Białymstoku, czyli uczelnia w mieście trzech kultur

Białystok znajduje się na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska. Sąsiedztwo Białorusi, Litwy i Rosji sprawia, że jest miejscem, gdzie od wieków żyją wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, a to gwarantuje miastu unikalny klimat. Białystok jest położony nad rzeką Białą i znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą "Zielone Płuca Polski": ponad 30 proc. powierzchni miasta zajmują tereny zielone - parki, skwery i lasy. W obrębie Białegostoku znajdują się też dwa rezerwaty przyrody, pozostałości po Puszczy Knyszyńskiej. Miasto bezpośrednio sąsiaduje również z Narwiańskim Parkiem Narodowym. To ze względu na te walory Białystok - jako pierwsze polskie miasto - został przyjęty do międzynarodowego projektu "Sieci Zdrowych Miast" prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia.

Zapisz się na Uniwersytet w Białymstoku!

- Uniwersytet w Białymstoku wykorzystuje nie tylko kulturowe bogactwo regionu: stawia przede wszystkim na umiędzynarodowienie i współpracę transgraniczną, dzięki czemu gwarantuje swoim studentom otwartość na narodowościowe czy religijne odmienności - podkreśla Katarzyna Dziedzik.

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 2 lipca. Rejestracja na studia II stopnia zakończy się w drugiej połowie lipca (17 lub 24 lipca - w zależności od wydziału). Do 18 sierpnia potrwa rejestracja na kierunki prowadzone w językach obcych. Najwięcej czasu - bo do połowy września - będą mieli kandydaci na studia niestacjonarne.