Studia 2015. Uniwersytet Warszawski otwiera rejestrację już dziś!

Na studia na Uniwersytecie Warszawskim można zapisywać się od dziś do 2 lipca. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na większości studiów pierwszego stopnia 11 lipca o godz. 14.00 w IRK, czyli w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Nie przeocz żadnego kroku w rejestracji!

Studia 2015. Opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację studencką

Opłata rekrutacyjna na Uniwersytecie Warszawskim wynosi 80 zł, natomiast za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) - 17 zł. Należy pamiętać, że za legitymację płacą jedynie ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia. Potwierdzenie dokonania wpłaty za ELS musi być później dołączone do dokumentów, które kandydat składa na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Studia 2015. Wymagane dokumenty

Kandydat na studia zobligowany jest, jak podaje Internetowa Rejestracja Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego, do złożenia:

- świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB / dyplomu EB / świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem;

- podania o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

- kserokopii dowodu osobistego lub - w przypadku cudzoziemców - innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (trzeba też okazać oryginał);

- aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptowane są zdjęcia zarówno według starego, jak i nowego wzoru);

- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie IRK jego fotografii;

- dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 PLN); w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski.

Studia 2015. Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie będą w większości dostępne 11 lipca o godz. 14.00 w systemie IRK. Warto się jednak przygotować na to, że tysiące kandydatów jednocześnie sprawdzających swoją pozycję na liście rankingowej sprawią, że prawdopodobnie dostęp do wyników będzie utrudniony. Warto więc sprawdzać wyniki około godz.17.00, lub - jeśli ma się taką możliwość - zapoznać się z wynikami rekrutacji bezpośrednio na wydziale, na którym chcemy studiować (są zwykle wywieszone punktualnie o 14.00).

Studia 2015. Dalekie miejsce na liście rankingowej

Jeśli okaże się, że jesteśmy na bardzo dalekim miejscu na liście rankingowej, nie należy się od razu załamywać - rekrutacja jest podzielona na trzy, cztery tury, więc lepiej spokojnie poczekać - już po pierwszej turze zawsze widać, jak wiele osób nie składa dokumentów. Jeżeli jednak nie uda nam się dostać na listę zakwalifikowanych, można spróbować napisać podanie do dziekana lub po prostu iść na studia pokrewne i po pierwszym roku rekrutować się na studia równoległe .

Więcej o: