Ocena wyróżniająca dla prawa na Uczelni Łazarskiego. "To w pełni zasłużony sukces"

Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie prowadzone na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zasługuje na najwyższą ocenę wyróżniającą. O tym, co przełożyło się na ten sukces i o innych wyróżnieniach, którymi może poszczycić się uczelnia, opowiada jej rektor, prof. Krystyna Iglicka-Okólska.

"Jestem dumna, że znajdujemy się w tak szacownym gronie"

Oprócz Uczelni Łazarskiego jedynie cztery inne uczelnie w Polsce mogą pochwalić się tak dobrą opinią, w tym Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. W odróżnieniu od innych recenzowanych szkół wyższych, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego otrzymał ocenę wyróżniającą we wszystkich ośmiu badanych przez PKA kategoriach.

- Z uznaniem komisji spotkały się koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, kwalifikacje kadry naukowej, wartość i ilość badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz system zapewniający jakość kształcenia - tłumaczy prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego. -

Pracownicy wydziału od lat konsekwentnie pracowali na ten sukces i w pełni na niego zasłużyli. Tylko cztery inne wydziały prawa w Polsce spotkały się z podobnym uznaniem PKA, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Jestem dumna, że znajdujemy się w tak szacownym gronie.

"Inspirujemy się najlepszymi"

To nie pierwsze wyróżnienie dla Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wydział plasuje się na czołowych lokatach w corocznych rankingach wydziałów prawa.

- Od wielu lat wydział zajmuje czołowe lokaty w rankingach niepublicznych wydziałów prawa, m. in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej" - potwierdza prof. Iglicka- Okólska. - W tym roku spotkało nas jeszcze jedno wielkie wyróżnienie, które potwierdza pozycję Uczelni Łazarskiego jako ważnego ośrodka akademickiego na mapie Polski i świata. Myślę o wysokiej lokacie naszej uczelni w globalnym rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Jest to pierwszy, niezależny ranking, w którym szkoły wyższe badane są wielowymiarowo, m. in. pod kątem badań naukowych, sposobu przekazywania wiedzy oraz, co ważne, zaangażowania regionalnego. Pod tym ostatnim kryterium według instytucji tworzących U-Multirank kryje się m. in. liczba absolwentów uczelni, którzy pracują w województwie mazowieckim.

Uczelnia Łazarskiego konsekwentnie stawia sobie ambitne cele i dąży do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Przykład?

- Na wszystkich kierunkach, nie tylko na prawie, kształcimy według standardów anglosaskich i dlatego jesteśmy liderem edukacji - zdradza prof. Iglicka-Okólska. - Inspirujemy się najlepszymi - nasz brytyjski partner Coventry University właśnie uzyskał piętnaste miejsce w Wielkiej Brytanii według rankingu Guardian University Guide 2016.

Uczelnia Łazarskiego obok Harvardu

Warto dodać, że osiągnięcia uczelni przekładają się na osobiste sukcesy zawodowe jej studentów i absolwentów.

- Nasi studenci w znakomitej większości nie mają problemów ze znalezieniem pracy i szybko odnoszą sukcesy zawodowe. Ankiety przeprowadzone przez twórców U-Multirank wśród tej grupy respondentów potwierdziły ten ważny dla nas fakt - opowiada prof. Iglicka-Okólska. -Warto zaznaczyć, że w badaniu zleconym przez Komisję Europejską wzięło udział 1200 uczelni z całego świata. Łazarski znalazł się w gronie 8 proc. najwyżej ocenionych, obok Harvard University i Masachussets Institute of Technology.

"Dla nas najważniejszy jest sukces naszego studenta"

Na sukces Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego przełożyło się m.in. przyszłościowe myślenie jego kadry i wykładowców. Co jeszcze kryje się za osiągnięciami Uczelni Łazarskiego? Opowiada rektor jednostki, prof. Krystyna Iglicka-Okólska.

- Na sukces wydziału złożyło się wiele działań. Przede wszystkim cały czas dbamy o jakość kształcenia i elastycznie reagujemy na potrzeby rynku, analizujemy sektor usług prawnych. Zastanawiamy się, jakie kompetencje będą potrzebne za trzy, cztery lata, kiedy obecni studenci zakończą naukę. Oferujemy unikalne specjalności, które są dodatkowym atutem absolwentów wkraczających na rynek pracy. Myślę tu chociażby o prawie lotniczym, farmaceutycznym czy fuzji i przejęć. Ponadto kładziemy duży nacisk na znajomość języków obcych. Nasz absolwent biegle posługuje się anglosaskimi terminami prawniczymi, może też skorzystać z oferty szkół prawa obcego. Jednym słowem dla nas najważniejszy jest sukces naszego studenta.