Wyniki matury 2015 już są. Może studia za granicą? To trzeba zrobić, żeby studiować w innym kraju!

Wyniki matury 2015 już znamy. Teraz pora pomyśleć o studiach. Rekrutacja na zagraniczne uczelnie nie różni się szczególnie od polskiej. Jako obywatele UE polscy studenci mają prawo studiować na dowolnej uczelni europejskiej na tych samych warunkach co obywatele danego kraju. Uczelnia nie może odmówić prawa do szkolenia lub kształcenia w innym kraju UE ze względu na narodowość. Jak wziąć udział w takiej rekrutacji?

Studia w innym kraju. Czy polska matura wystarczy?

Oczywiście, polska matura pozwala ubiegać się o miejsce na dowolnym uniwersytecie w Europie. Matura międzynarodowa nie jest niezbędna, w niektórych przypadkach może jedynie ułatwić, czy przyspieszyć proces rekrutacyjny.

Jednakże uzyskane przez studentów wyniki muszą być odpowiednio wysokie. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii wyniki rzędu 70-75 proc. ze wszystkich przedmiotów maturalnych pozwolą nam się dostać na średniej klasy uczelnie. Najlepsze uniwersytety wymagają ponad 90 proc. z całej matury. Kandydaci na studia w Danii oceniani są nieco inaczej. Najważniejsze są wyniki z konkretnych przedmiotów oraz ilość godzin danego przedmiotu, jaką zrealizowaliśmy w liceum.

Opłaty, czesne i stypendia zagraniczne

Nie wszystkie studia są bezpłatne, a opłaty są w Europie są bardzo zróżnicowane. Dania podobnie jak Polska oferuje bezpłatne studia wyższe, Anglia zaś jest bardzo droga. Studenci na opłatę czesnego wydają do 10 tysięcy funtów rocznie. Wsparcie finansowe dla studentów w postaci dotacji i stypendiów zależy od konkretnego kraju i panujących w nim zasad.

Trzeba pamiętać, że niezależnie od kraju, nie możesz zostać zmuszony do zapłaty wyższego czesnego niż jego obywatele. Masz też prawo do takich samych stypendiów na pokrycie czesnego jak studenci danego kraju. Wyjątek stanowią specjalne stypendia i pożyczki dla studentów z zagranicy. Studenci zagraniczni mogą mieć nawet większe możliwości niż obywatele danego kraju.

Znajomość języka ojczystego opcjonalna

Znajomość języka ojczystego kraju, w którym chcielibyśmy studiować nie zawsze jest obowiązkowa. Wiele krajów Unii Europejskiej organizuje studia w języku angielskim. Dobrym przykładem jest Dania. Kraj ten ma bogatą ofertę kierunków w tym właśnie języku. Ponadto można się tam ubiegać o stypendium do 3 tys. złotych miesięcznie na pokrycie kosztów życia. Studia w Danii są niezwykle atrakcyjne także ze względu na niewielki dystans pomiędzy naszymi krajami i tanie loty do Kopenhagi. Niektóre kraje wymagają jednak uzyskania międzynarodowego certyfikatu lub podejścia do egzaminu wstępnego z danego języka.

Rekrutacja na studia za granicą - proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny za granicą trochę się różni od polskiego. Dodatkowo każdy kraj ma swoje własne zasady i preferencje. Każdy student planujący wziąć udział w rekrutacji na studia zagraniczne koniecznie powinien się zapoznać z terminami rekrutacji. Są one niezwykle zróżnicowane i mogą całkowicie odbiegać od terminów typowych dla polskich uczelni.

Istnieją uczelnie, które poza przesłaniem dyplomu i wyników matury wymagają także listu motywacyjnego. W liście należy dokładnie określić co czyni z nas doskonałego kandydata na te studia. Szkoły biznesu i prestiżowe uniwersytety zagraniczne nierzadko organizują rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej o: