Studia 2015. Nowoczesne kierunki studiów na polskich uczelniach

Rekrutacja na studia rozpocznie się już niebawem. Polskie uczelnie starają się nadążyć za rosnącymi wymaganiami pracodawców i studentów. Dlatego co roku otwierają nowe, ciekawe kierunku studiów. Studenci na pewno już się zastanawiali co wybrać, ale czy słyszeli o tych kierunkach?

Studia 2015. Chcesz pomóc w łapaniu przestępców?

Od niedawna SWPS w Katowicach zdecydował się kształcić specjalistów od analizy umysłu przestępcy. W tym celu otworzył kierunek psychokryminalistyka. Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka. Jednym z filarów programu jest nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, a także śledzenie linii życia przestępców.

Uniwersytet Wrocławski skupił się bardziej na podejściu chemicznym. Uczelnia zaoferowała studentom kierunek chemia i toksykologia sądowa. Podczas tych studiów studenci uzyskają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej, poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Rekrutacja na studia 2015. Informatyka to nie tylko programowanie

Oferta dla osób zainteresowanych najnowszymi technologiami informatycznymi niedawno się poszerzyła. Lubelski UMCS otworzył w zeszłym roku kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury. Kierunek ten pozwala studentowi na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania zjawisk w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.

Uniwersytet Gdański próbuje zachęcić do udziału w rekrutacji na studia kierunkiem bioinformatyka. Studia na tym kierunku zajmują się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Studenci nauczą się przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie.

Rekrutacja na studia. Komu zależy na naszej planecie?

Wielu mieszkańcom naszej planety zależy na ochronie środowiska i zachowaniu równowagi w przyrodzie. Właśnie dla nich Uniwersytet Łódzki otworzył kierunek ekobiznes. Studia te oferują wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju i technologii środowiskowych w połączeniu z ekonomią. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do wykorzystania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które przyczyniają się do minimalizowania negatywnego wpływu oddziaływania gospodarki na środowisko.

SGGW oferuje studia z zakresu ochrony zdrowia roślin. Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat problemów związanych ze zdrowotnością roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej, wywołanych zaatakowaniem ich przez agrofagi oraz działaniem innych czynników, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych.

Więcej o: