Rekrutacja na studia. Opłaty rekrutacyjne na studia - gdzie za szansę studiowania zapłacisz najwięcej?

Rekrutacja na studia dobiega końca. Każdy przyszły student, aby wziąć udział w rekrutacji, musi wnieść opłatę rekrutacyjną. Przy rekrutacji na studia w roku 2015/2016 trzeba się przygotować na wydatek ok. 85-150 zł. Najwięcej zapłacą przyszli artyści i sportowcy. A pozostali?

Rekrutacja na studia 2015 - najwięcej zapłacą artyści

Opłata rekrutacyjna jest zależna od poziomu zaangażowania uczelni w postępowanie rekrutacyjne. Rekrutacja na studia na większość kierunków wymaga jedynie przyjęcia dyplomu i obliczenia uzyskanych przez studenta punktów w celu stworzenia rankingu kandydatów.

Podczas rekrutacji na studia o profilu artystycznym należy jednak dokonać oceny umiejętności. Na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja na studia składa się aż z trzech etapów.

Pierwszym etapem rekrutacji jest ocena tzw. teczek, czyli dotychczasowych prac plastycznych kandydata. Opłata za ten etap rekrutacji wynosi 100 zł. Drugi etap rekrutacji na studia jest wyceniany na 50 zł. Podczas tego etapu kandydaci biorą udział w egzaminie praktycznym o charakterze konkursowym. III etap rekrutacji nie wymaga dodatkowej opłaty. Polega na autoprezentacji kandydata, jego zdolności intelektualnych i zainteresowań. 150 złotych muszą też zapłacić przyszli studenci politechniki biorący udział w rekrutacji na kierunek architektura.

Rekrutacja na studia - podobne opłaty dla sportowców i intelektualistów

Opłata rekrutacyjna wynosi zazwyczaj 85 zł. Większość kandydatów wybiera studia na uniwersytecie lub politechnice. Proces rekrutacyjny ogranicza się tam do obliczania - na podstawie wyników z matury - uzyskanej przez kandydata ilości punktów. Ilość punktów, uzyskana przez osobę biorącą udział w rekrutacji, zależy od poziomu i rodzaju zdawanych na maturze przedmiotów.

Rekrutacja na studia związane z wychowaniem fizycznym wymaga przeprowadzenia testu sprawnościowego. Na szczęście podwyższa to opłatę w mniejszym stopniu niż rekrutacja na studia artystyczne. Przyszli eksperci z dziedziny sportu czy fizjoterapii muszą się przygotować na wydatek rzędu 100 zł.

Rekrutacja na studia - kiedy jest możliwy zwrot opłaty?

Kandydatom uczestniczącym w tegorocznej rejestracji na studia przysługuje zwrot opłaty, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków jest możliwy w przypadku nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek lub wniesienia opłaty po terminie). Pieniądze za rekrutację na studia można odzyskać w przypadku rejestracji na mniej specjalności niż wynika to z wysokości wniesionej opłaty.

Kandydaci uczestniczący w rejestracji na studia mogą też odzyskać pieniądze, jeśli specjalność nie została uruchomiona z powodu zbyt małej liczby kandydatów. Na zwrot mogą liczyć też kandydaci, którzy nie pojawili się na egzaminie wstępnym rekrutacji i są w stanie umotywować swoją nieobecność na piśmie. Zwrotów opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na dany rok akademicki.

Więcej o: