Czuję, więc jestem: ukryta moc emocji i intuicji - wykład z prof. Rafałem Ohme

Przez wiele wieków dezawuowano znaczenie emocji w życiu człowieka, wynosząc na wyżyny rolę rozumu. To właśnie słynne kartezjańskie "Cogito ergo sum" miało zapewnić człowieka o jego istnieniu, żadna inna bowiem czynność ludzka nie miała takiej rangi jak "cogito". Najwyższy czas na korektę dotychczasowego myślenia. 26 maja 2015 r. we wrocławskiej siedzibie SWPS odbędzie się wykład dr. hab. Rafała Ohme, prof. SWPS pt. Czuję, więc jestem: ukryta moc emocji i intuicji. Wstęp wolny.

"Nie" dla "szkiełka i oka", czyli o tematyce wykładu

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy kierują się w życiu emocjami: mózg został stworzony nie do myślenia, ale do odczuwania. Emocje wyprzedzają myślenie, a nie odwrotnie. O roli i znaczeniu emocji porozmawiamy z dr. hab. Rafałem Ohme, prof. SWPS, ekspertem w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem.

- "Czuję, więc jestem" - oto prawdziwa natura człowieka. Intuicja, a nie rozum stanowi najlepszy instrument odczytywania tego, co dzieje się między ludźmi. Wiek XX był epoką rozumu i informacji, a XXI emocji i relacji. Nadchodzą czasy przyjazne dla empatii i uczuć - mówi prof. Rafał Ohme.

Sylwetka prelegenta

Rafał Ohme - profesor nadzwyczajny. W Kellogg School of Management uczył się reklamy, w Stanford University prowadził badania nad podświadomymi emocjami. Jest wykładowcą na SWPS oraz na Renmin University w Pekinie. Założył Human Mind and Brain Applied Research Center - firmę naukową tworzącą innowacyjne metody badań konsumenckich, które bazują na najnowszych odkryciach psychologii i neuronauki. Kooperuje z firmami w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji i w Chinach.

Prof. Ohme jest członkiem wiodących stowarzyszeń marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych. Jest autorem książek: "Nowy Umysł Konsumenta" (w przygotowaniu); "Podprogowe informacje mimiczne" (2003), oraz redaktorem "Nieuświadomiony Afekt" (2007) i trylogii "Automatyzmy" (2001, 2002, 2003). Laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta.

Był mówcą podczas licznych konferencji i seminariów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Belgii, Irlandii, Austrii, Węgier, Czech, Ukrainy, Rosji, Danii, Estonii, Francji, RPA, Chinach i Japonii. Prof. Ohme jest w Zarządzie Neuromarketing Science and Business Association, organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 34 państw.

Termin i miejsce

26 maja 2015 r., godz. 18.30-19.30, aula 45

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

- ul. Ostrowskiego 30b