Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny kończy 90 lat

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obchodzi w tym roku wyjątkową rocznicę. Uczelnia istnieje od 1925 roku - to 90 lat nieustannego rozwoju, któremu nie przeszkodziły ani wybuch wojny, ani mroczne lata komunizmu. Społeczność akademicka UEK konsekwentnie podąża założeniami jej twórców.

Początki uczelni wiążą się z inicjatywą dwóch przedsiębiorczych badaczy, Arnolda Bollanda - wybitnego chemika i cenionego towaroznawcy oraz Albina Żabińskiego - ekonomisty i prawnika. Wspierani przez Izbę Handlowo-Przemysłową i krakowską kongregację kupiecką, stworzyli placówkę dydaktyczną, której sensem istnienia było wypuścić w świat handlu i finansjery gruntownie przygotowanych specjalistów, zdolnych mocą solidnej wiedzy i doświadczenia wykładowców-praktyków - nadawać kształt polskiej gospodarce.

Gdy przez dziesiątki lat zastanawiałem się nad tym, dlaczego w Polsce w czasach dawniejszych gardzono handlem, to dochodziłem stale do wniosku, że słuszną była i jest pogarda dla handlu, jeśli jest on antyspołeczny, wyzyskujący, drapieżny i jeśli zamiast wartości tworzyć - cudze mienie bez zasługi sobie przyswaja. W naszej Uczelni całe Wasze wykształcenie i wychowanie idzie w tym kierunku, by Was nauczyć pracować gospodarczo tak, by praca Wasza była społeczna, konstrukcyjna, twórcza - i jako taka na szacunek zasługiwała.

prof. Arnold Bolland, twórca Wyższego Studium Handlowego w Krakowie

Wyższe Studium Handlowe, bo taką nazwę przyjęła nowa szkoła, było pierwszym wcieleniem dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założeniem nowej placówki było, według słów jej twórcy, "dać społeczeństwu komercjalistów o maksymalnej solidnej wiedzy zawodowej, którzy by umieli być nie tylko czołowymi wykonawcami, lecz zarazem także samodzielnymi umysłowościami i pionierami idei gospodarczych" - słowa te pojawiły się w przemówieniu inaugurującym pierwszy rok działalności Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, wygłoszonym przez Bollanda 1 października 1925 roku.

Ustawa z 1937 r. zaliczyła Wyższe Studium Handlowe w poczet szkół akademickich - od tego roku znane było ono pod nazwą Akademii Handlowej. Inauguracji nowego bytu akademickiego dokonano 1 września 1938 r. Na czele tej placówki stał rektor - pierwszy funkcję tę objął dotychczasowy szef WSH - prof. Bolland. Niemal od samego początku istnienia Akademii wszczęto starania o możliwość nadawania absolwentom tytułu magistra. Wybuch wojny i niemiecka agresja na Polskę przerwały działalność uczelni. Wobec aktów terroru, stosowanych przez okupanta, z których najpotworniejszą była osławiona Sonderaktion Krakau, nauka zeszła do konspiracji. Nauczanie kontynuowano w ramach tajnych kompletów.

Działalność Akademii wznowiono w dniu kapitulacji III Rzeszy, 8 maja 1945 roku. W 1950 r. uczelnię upaństwowiono i przekształcono w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Przy ul. Rakowickiej, tuż za dawnymi rogatkami Krakowa, znajduje się gmach schroniska dla zaniedbanych chłopców, ufundowany przez księcia Aleksandra Lubomirskiego w 1885 r. Od 1952 r. okazały pałac wraz z przyległymi zabudowaniami stają się siedzibą WSE. W 1974 r. ma miejsce kolejna zmiana nazwy - tym razem uczelnia występuje pod szyldem Akademii Ekonomicznej. W 1975. obchodzi swoje 50-lecie - z tej okazji przyjmuje swoje oficjalne barwy, pieczętuje się również własnym herbem. Rok 1975 to również data podpisania przez uczelnię trwającego najdłużej w jej historii międzynarodowego porozumienia, zawiązanego z amerykańskim uniwersytetem Grand Valley.

Lata osiemdziesiąte to świt idei samorządności, której przejawy pojawiają się również na kampusie przy Rakowickiej 27 - w 1981 r. władze uczelni po raz pierwszy wybrane zostają przez delegatów społeczności akademickiej. W 1992 r. powstają wydziały Ekonomii, Zarządzania i - funkcjonujący na prawach wydziału - Instytut Towaroznawstwa, który trzy lata później zostanie przekształcony w Wydział. Bardzo ważnym wydarzeniem w historii uczelni jest wizyta Ojca Św., Jana Pawła II. Papież odwiedza kampus w czerwcu 1999 roku. Infrastruktura uczelni powiększa się po raz kolejny - w 2000 r. do użytku oddany zostaje Pawilon Sportowy, w 2004 - kolejny pawilon dydaktyczny - oba są dziełami wybitnego architekta, Romualda Loeglera. W 2002 r. powstaje Wydział Finansów, zmienia się nazwa wydziału Ekonomii, do której dołączają teraz Stosunki Międzynarodowe. Poszerzanie oferty dydaktycznej przejawia się choćby w uruchomieniu studiów MBA, obecnie w gronie najbardziej prestiżowych w kraju. Wspólnie z University of Teesside Akademia Ekonomiczna uruchamia pierwsze tego rodzaju studia w Krakowie w 1997 roku. Ostatnia, kluczowa zmiana nazwy i statusu ma miejsce w 2007 roku - uczelnia otrzymuje prawa Uniwersytetu i staje się jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. I do tego jedną z najpopularniejszych.

Oferta edukacyjna

Uczelnia systematycznie poszerza ofertę edukacyjną, co ma niebagatelne znaczenie w warunkach pogłębiającego się niżu demograficznego czyli zmniejszającej się liczby studentów. Dzięki bogatszej ofercie, tworzonej z myślą o praktycznym ukierunkowaniu i przydatnym wykształceniu przyszłych absolwentów, już od kilku lat UEK nie prowadzi tzw. dodatkowego naboru. W roku 2015 UEK uruchamia 5 nowych kierunków - to swoisty rekord Uczelni. Wśród proponowanych kandydatom kierunków są: Inżynieria organizacji i zarządzania (I stopień), Logistyka Międzynarodowa (I stopień), Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie (II stopień), Gospodarka Przestrzenna (II stopień) oraz Prawo (jednolite 5-letnie magisterskie). Bogata oferta dydaktyczna od lat poszerzana jest z sukcesem - otwarte w ostatnich latach kierunki już od pierwszej rekrutacji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem - inżynierska wersja Gospodarki Przestrzennej uruchomiona w 2011 roku odnotowała 11 osób na 1 miejsce, a o miejsce na otwartym w 2015 roku Marketingu i Komunikacji Rynkowej starało się 7 osób.

Istotnym elementem oferty dydaktycznej są również studia podyplomowe. Bogate spektrum ponad 100 kierunków to pakiet, w którym swoje udziały mają niektóre katedry, wespół z wyspecjalizowanymi jednostkami dydaktycznymi: Krakowską Szkołą Biznesu i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej.

Zajęcia praktyczne na uczelni

Wyjątkową propozycją praktycznych zajęć dla studentów Uczelni jest autorski program Akademii Biznesowych. Są to kilkumiesięczne warsztaty, dzięki którym studenci mają okazję do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych u najlepszych polskich i zagranicznych pracodawców. UEK współpracuje w ten sposób m.in. z takimi firmami jak: State Street, Deloitte, Raiffeisen, Capgemini, Google, Shell, ING, Grupa RMF, Kopalnia Soli "Wieliczka". Co ważne, zajęcia nie odbywają się tylko na Uczelni, lecz także w siedzibach partnerskich firm. Uczestnicy projektu, po przejściu wszystkich etapów szkolenia, zdobywają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, a najlepsi otrzymują propozycje staży bądź pracy.

Uniwersytet zaangażowany jest również w program kształcenia przez całe życie, oferując zajęcia dla najmłodszych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego oraz prowadząc wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku.

Obecnie, w 90 roku swojego istnienia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może pochwalić się statusem jednej z czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce: według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 roku UEK znalazł się na drugim miejscu wśród publicznych uczelni ekonomicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów i na 6 miejscu w Polsce w zestawieniu "Jakie uczelnie kończyli Prezesi największych polskich przedsiębiorstw?". Dzisiaj popularny UEK to cztery wydziały, 21 kierunki studiów w języku polskim, 5 w języku angielskim i 59 specjalności, dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarki i wymagań rynku pracy. Uniwersytet zaangażowany jest we współpracę z ponad 250 uczelniami na całym świecie, studiuje w nim ponad 1000 obcokrajowców, co plasuje UEK na II miejscu w Krakowie pod względem liczby studiujących cudzoziemców.

Cel, który przyświecał założycielom Uczelni, nie zmienił się przez 90 lat. Idea Bollanda i Żabińskiego o "dawaniu światu komercjalistów, pionierów idei gospodarczych" jest przez całą społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sumiennie i kreatywnie rozwijana - jesteśmy nie tylko godnymi spadkobiercami chwalebnej tradycji, dokładamy także cząstkę historii, skrojonej na miarę czasów, w których żyjemy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów, Absolwentów, Pracowników oraz Sympatyków Uczelni na uroczyste obchody wyjątkowej rocznicy. Szczegółowy program uroczystości znajdziecie Państwo na stronie www.uek.krakow.pl