E-biznes, Big Data, analizy społeczne i wiele więcej - nowe kierunki magisterskie w SGH

Warszawska SGH otworzyła nowe kierunki, które od pierwszego dnia rekrutacji cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. W ciągu pierwszych 30 godzin rekrutacji, na studia zarejestrowało się ponad 560 kandydatów! Do najciekawszych nowych kierunków bez wątpienia należą e-biznes, turystyka międzynarodowa, czy analiza danych - Big Data.

Tylko SGH oferuje takie nowe kierunki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otworzyła nowe kierunki studiów, na które mogą już zapisywać się kandydaci na studia magisterskie. W ofercie mają 15 kierunków studiów w języku polskim i 5 po angielsku. Wśród nich takie, które SGH oferuje jako jedyna w Polsce. W ciągu pierwszych 30 godzin rekrutacji na studia magisterskie w SGH zarejestrowało się ponad 560 kandydatów.

Nowości w ofercie studiów magisterskich to: analiza danych - Big Data (także w języku angielskim jako Advanced Analytics - Big Data), badania i analizy społeczne, e-biznes, turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego (także w języku angielskim jako International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services) oraz Global Business, Finance & Governance.

W letniej rekrutacji na kandydatów na studia magisterskie czeka 1120 miejsc na studiach stacjonarnych, 1000 na sobotnio-niedzielnych i 200 na popołudniowych.

Indywidualne podejście i niezliczone możliwości

Podczas studiów magisterskich w SGH studenci mogą uzyskać cenione branżowe certyfikaty ACCA, CIMA, IPMA. Sami tworzą swój plan zajęć, co ułatwia im pogodzenie nauki z pracą i praktykami. Międzynarodowe programy umożliwiają zdobycie dyplomów dwóch uczelni w trakcie jednego toku studiów magisterskich. Na najlepszych czeka prestiżowy program magisterski CEMS Master in International Management.

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Dla kandydatów na studia niestacjonarne magisterskie rekrutacja polega na rejestracji w systemie rekrutacyjnym i złożeniu dokumentów. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba dostępnych miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Dla studentów, którzy zdecydują się na studia odpłatne i niestacjonarne, SGH przygotowała przystępny program ratalny oraz pożyczkę studencką. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym trwa do 15 czerwca, a na studia magisterskie niestacjonarne - do 28 czerwca.