Stażysta potrzebny od zaraz! Czyli duże zmiany na polskich uczelniach

Maturzyści, którzy zdecydują się studiować na uczelniach zawodowych, powinni przygotować się na duże zmiany. Od przyszłego roku akademickiego uczelnie zawodowe będą zobowiązane do zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk. Nowe zasady dają szansę na poprawę sytuacji zarówno studentów, jak i pracodawców, narzekających na niewystarczające kompetencje przyszłych pracowników.

Korzyści dla obu stron

Wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany mają zmobilizować uczelnie do aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami. W tej chwili jedynie największe ośrodki naukowe pracują nad dostosowaniem swojej oferty dydaktycznej do wymogów rynku pracy. Przykładem może być Uniwersytet Łódzki, realizujący wspólne projekty m.in. z firmą Hewlett-Packard. Jednak, jak wskazują eksperci, większość uczelni nie jest merytorycznie przygotowana do tego typu działań.

- Pomysł wprowadzenia obligatoryjnych praktyk wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem - mówi Patryk Mordel ze SMART MBC, agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. - Pracodawcy najczęściej zwracają uwagę na fakt, że osoby kończące studia posiadają niewielkie lub żadne doświadczenie zawodowe. Absolwenci z kolei usprawiedliwiają się tym, że nie mieli możliwości zdobycia odpowiedniego doświadczenia, choćby ze względu na zbyt dużą liczbę zajęć teoretycznych. Nowe rozwiązanie z pewnością przyczyni się do tego, ze studenci będą mieli możliwość weryfikacji swojej wiedzy i predyspozycji zawodowych, zdobycia nowych umiejętności oraz zbudowania sieci kontaktów - dodaje Patryk Mordel ze SMART MBC.

Odpowiedzialne zadania kreują zaangażowanego stażystę

Stażyści mają trudności z pogodzeniem pracy w firmie z zajęciami na uczelni. Część firm zauważa niskie identyfikowanie się studentów z obowiązkami w porównaniu do pracowników etatowych. Jak sugeruje Patryk Mordel, warto w takiej sytuacji dokładnie planować przebieg stażu, jego cele i harmonogram. Zdaniem eksperta SMART MBC, pracodawcy nie powinni unikać zlecania stażystom samodzielnych zadań. Zwiększa to bowiem świadomość i poczucie odpowiedzialności studenta.

- Niezależnie od zmian wprowadzanych przez ministerstwo, pracodawcy powinni umieć sami szukać dobrych stażystów. Dobrą praktyką jest m.in. organizowanie projektów stażowych połączonych z konkursami, w których można wyłonić najlepszych kandydatów. Warto również podjąć współpracę z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi - zwykle to tam można odnaleźć najbardziej chętne do rozwijania swoich umiejętności osoby - nadmienia Patryk Mordel.

- Nasza firma prowadzi projekt pod hasłem KARIERA, czyli cykliczną rekrutację, w czasie której odkrywamy talenty. Cieszymy się z podjętych działań w kierunku zmian w środowisku uczelnianym, ale tak naprawdę wiemy, że i tak dużo zależy od chęci, zarówno ze strony studentów, jak i pracodawców oferujących staże i praktyki - dodaje Patryk Mordel

O Smart MBC

Smart MBC to polski dostawca rozwiązań pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Firma świadczy usługi z zakresu rekrutacji pracowników dla firm polskich i zagranicznych, administracji personalnej, obsługi klientów franczyzowych oraz leasingu pracowniczego. Dla najlepszych pracodawców znajdujemy odpowiednich pracowników, a dla kandydatów poszukujących pracy - dopasowane do ich kwalifikacji oferty zatrudnienia. Naszym celem jest tworzenie dedykowanych rozwiązań dla firm i działów HR. Cenimy sobie szczerość, motywację, dbamy o przyjazną atmosferę i rozwój.