Matura 2015: we wtorek historia na poziomie rozszerzonym

Matura z historii na poziomie rozszerzonym odbędzie się we wtorek o godz. 14.00. Matura z historii na poziomie rozszerzonym nie jest obligatoryjnym egzaminem, więc nieuzyskanie 30 proc. punktów nie oznacza dla maturzysty oblania całego egzaminu maturalnego. Prezentujemy przykładowe zadania i arkusze z próbnych matur z historii rozszerzonej.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: egzamin z historii na poziomie rozszerzonym. Co pojawi się w arkuszu?

Matura z historii rozszerzonej zawiera mniej więcej 30 zadań. W arkuszu egzaminacyjnym jest jedno zadanie wymagające napisania wypracowania na jeden z kilku tematów, które są zróżnicowane według epok (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX wiek) oraz obszarów historii (historia polityczna, społeczno-gospodarcza oraz historia kultury). Obejmują one historię Polski oraz historię powszechną Na maturze z historii polecenia koncentrują się na sprawdzaniu umiejętności maturzysty z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, a także tworzenia narracji historycznej.

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Historia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMTYKA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Matura 2015 historia rozszerzona na tegorocznej maturze

Matura z historii na poziomie rozszerzonym może być zdawana od tego roku szkolnego tylko jako dodatkowy przedmiot. Matura z historii ma formę pisemną, trwa 180 minut. Do egzaminu maturalnego z historii może przystąpić każdy z maturzystów.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, historia poziom rozszerzony. Zadania CKE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, historia rozszerzona. Jakie pojawiały się tematy wypracowań?

- Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy

komunistycznej w latach 1945-1956.

- Scharakteryzuj proces stalinizacji Polski po II wojnie światowej. W pracy

wykorzystaj załączone materiały źródłowe.

- Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że kultura w średniowiecznej Europie miała

charakter uniwersalny? Odpowiedź uzasadnij.

- Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców

w XIX wieku.

- Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej w latach 1764-1795. Oceń, czy

były one zgodne z ideologią oświecenia.

- Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje

zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

- Wyjaśnij wpływ uwarunkowań międzynarodowych i lokalnych na gospodarkę

II Rzeczypospolitej. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych.

Matura 2015 z historii na poziomie rozszerzonym: odpowiedzi

Wyniki matury z historii rozszerzonej będą znane w czerwcu. Wcześniej jednak przykładowe odpowiedzi do zadań z historii rozszerzonej będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Eksperci edulandii.pl rozwiążą arkusz z historii rozszerzonej zaraz po tym, jak Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje go na swojej stronie.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMTYKA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Więcej o: