Matura 2015: matura z fizyki na poziomie rozszerzonym już jutro! [Harmonogram, arkusze, zadania]

Matura 2015 z fizyki na poziomie rozszerzonym już jutro. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Może przystąpić do niego każdy absolwent szkoły średniej. W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, a także z kalkulatora oraz z linijki.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: fizyka na poziomie rozszerzonym: Co powinieneś umieć?

Egzamin maturalny z fizyki ma na celu sprawdzenie przede wszystkim umiejętności z zakresu:

- znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne,

- umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym,

- umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania,

- umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu wymagane, znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł matematycznych łączących kilka zjawisk,

- umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz innych bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej,

- umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

Matura 2015: fizyka na poziomie rozszerzonym: Jak będzie wyglądał arkusz maturalny?

Arkusz maturalny z fizyki będzie składał się z 20 - 30 poleceń, w tym zadań otwartych oraz zamkniętych. Zadania będą zróżnicowane pod względem trudności, a obok każdego zadania będzie podana suma możliwych do uzyskania punktów. Będą odnosiły się do prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne. Nowa matura z fizyki będzie sprawdzała także umiejętność analizowania tekstów popularnonaukowych i formułowania wniosków. Zadania będą odwoływały się do materiałów umieszczonych w arkuszu: wykresów, schematów, tabel, ilustracji, a także tekstów popularnonaukowych.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015: fizyka na poziomie rozszerzonym: Co będzie oceniane?

W poleceniach zamkniętych zdający może otrzymać 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Przy zadaniach otwartych skala punktacji może być rozszerzona, np. 0 - 5. Przy zadaniach otwartych oceniany jest postęp i zasadnicze trudności, które pokonał zdający na drodze do udzielania końcowej odpowiedzi. Dodatkowe, niewymagane w poleceniu odpowiedzi nie są brane pod uwagę. Przy obliczeniach rachunkowych egzaminator ocenia metodę wykonania obliczeń i ostateczny wynik z jednostką. Wynik bez uwzględnionej jednostki lub niepoprawnie zapisany jest uznawany za błąd. Nie przyznaje się połówek punktu.

Matura 2015: fizyka na poziomie rozszerzonym: Rozwiąż przykładowe zadania z poprzednich lat

embed

Matura 2014 - fizyka, poziom podstawowy - pobierz plik z arkuszami

embed
embed

Matura 2015: fizyka na poziomie rozszerzonym: Gdzie szukać odpowiedzi?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę z fizyki 2015!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Więcej o: