Matura 2016 FIZYKA rozszerzona. INFORMATOR CKE: zadania, rozwiązania. Co musisz umieć?

Matura 2016 fizyka, poziom rozszerzony - egzamin 15 maja o godzinie 9. Matura z fizyki rozszerzonej trwa 180 minut. Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do matury z fizyki? Sprawdź, co możesz mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej pisząc test z rozszerzonej fizyki. Odpowiedzi na Edulandia.pl.

Matura 2016 FIZYKA rozszerzona. OPIS EGZAMINU [INFORMACJE]

Egzamin maturalny z fizyki ma na celu sprawdzenie przede wszystkim umiejętności z zakresu:

- znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne,

- umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym,

- umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania,

- umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu wymagane, znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł matematycznych łączących kilka zjawisk,

- umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz innych bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej,

- umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

Matura 2016 z FIZYKI - poćwicz przez maturą! Sprawdź naszą bazę z testami, arkuszami maturalnymi i kluczami odpowiedzi >>> <

Matura 2016 fizyka, poziom rozszerzony. Jak wygląda ARKUSZ CKE?

Arkusz maturalny z fizyki będzie składał się z 20-30 poleceń, w tym zadań otwartych oraz zamkniętych. Zadania będą zróżnicowane pod względem trudności, a obok każdego zadania będzie podana suma możliwych do uzyskania punktów. Będą odnosiły się do prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne. Nowa matura z fizyki będzie sprawdzała także umiejętność analizowania tekstów popularnonaukowych i formułowania wniosków. Zadania będą odwoływały się do materiałów umieszczonych w arkuszu: wykresów, schematów, tabel, ilustracji, a także tekstów popularnonaukowych.

Matura fizyka rozszerzenieMatura fizyka rozszerzenie CKE

Matura fizyka zadania rozszerzenieMatura fizyka zadania rozszerzenie CKE

Matura 2016 fizyka, rozszerzenie. Co ocenia CKE?

W poleceniach zamkniętych zdający może otrzymać 1 punkt za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Przy zadaniach otwartych skala punktacji może być rozszerzona, np. 0-5. Przy zadaniach otwartych oceniany jest postęp i zasadnicze trudności, które pokonał zdający na drodze do udzielania końcowej odpowiedzi. Dodatkowe, niewymagane w poleceniu odpowiedzi nie są brane pod uwagę. Przy obliczeniach rachunkowych egzaminator ocenia metodę wykonania obliczeń i ostateczny wynik z jednostką. Wynik bez uwzględnionej jednostki lub niepoprawnie zapisany jest uznawany za błąd. Nie przyznaje się połówek punktu.

Matura 2016, FIZYKA rozszerzona. ODPOWIEDZI, rozwiązania, arkusze CKE

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, czy matura 2016 z fizyki będzie twoim sukcesem!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: