Matura 2016 fizyka rozszerzona. Co będzie? ZADANIA, ARKUSZE CKE, odpowiedzi

Matura 2016 z fizyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 16 maja o godzinie 9.00. Na napisanie matury z fizyki uczniowie mają 180 minut. Jakie zadanie pojawiły się na maturze z rozszerzonej fizyki w poprzednich latach? Przygotuj się do matury z fizyki. Gdzie szukać odpowiedzi?

Matura 2016 FIZYKA rozszerzona. Co musisz umieć?

Egzamin maturalny z fizyki ma na celu sprawdzenie przede wszystkim umiejętności z zakresu:

- znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne,

- umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym,

- umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania,

- umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu wymagane, znane zjawiska fizyczne oraz konstruowania formuł matematycznych łączących kilka zjawisk,

- umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz innych bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej,

- umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

Matura 2016 fizyka, poziom rozszerzony. Jak wygląda arkusz CKE?

Arkusz maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym będzie składał się z zadań otwartych oraz zamkniętych. Będą odnosiły się do prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne. Nowa matura z fizyki będzie sprawdzała także umiejętność analizowania tekstów popularnonaukowych i formułowania wniosków. Zadania będą odwoływały się do materiałów umieszczonych w arkuszu: wykresów, schematów, tabel, ilustracji, a także tekstów popularnonaukowych.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, a także z kalkulatora oraz z linijki.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Matura 2016 FIZYKA rozszerzona. Przykładowe arkusze, zadania i odpowiedzi

embed
embed
embed

Matura 2016, fizyka, rozszerzenie. ODPOWIEDZI, zadania, rozwiązania

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak poszła ci matura 2016 z fizyki!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: