Matura 2015 z biologii na poziomie rozszerzonym już dziś! Co będzie na maturze z rozszerzonej biologii? Gdzie szukać odpowiedzi?

Matura 2015 z biologii rozpocznie się już za parę godzin. O godzinie 14.00 maturzyści będą rozwiązywać zadania z biologii na poziomie rozszerzonym. Jak przebiega matura z biologii rozszerzonej?

Matura 2015 z biologii na poziomie rozszerzonym: Co sprawdza egzamin?

Matura z biologii sprawdzać będzie wszystkie wiadomości, jakie powinien osiągnąć maturzysta do tego momentu edukacji. Oceniane będą umiejętności rozumowania, oceniania i wnioskowania. Należy będzie umieć wykorzystywać informacje z różnych źródeł. Istotne będzie też projektowanie doświadczeń oraz analiza i interpretacja ich wyników. Potrzebne będzie też umiejętne wykorzystywanie przyrządów matematycznych, aby opisywać i analizować dane zjawiska i procesy.

Matura 2015, rozszerzona biologia. Nowe zasady CKE

Od roku szkolnego 2014/2015 maturę z biologii można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Matura rozszerzona z biologii potrwa 180 minut. W czasie egzaminu maturalnego będzie można korzystać z tablic wzorów (wspólnych dla biologii, fizyki i chemii) a także prostego kalkulatora.

Matura 2015, biologia rozszerzona. Gdzie szukać wyników?

Oficjalne wyniki matury z biologii będą znane dopiero w czerwcu, ale wcześniej przykładowe odpowiedzi do matury z biologii będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą zadania z biologii zaraz po tym, jak Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusz. Maturzysto, sprawdź, jak poszedł ci egzamin z biologii!

Więcej o: