Matura 2015, biologia. Matura z biologii, sprawdź odpowiedzi

Matura 2015, biologia, podajemy odpowiedzi. Dziś o godzinie 14.00 maturzyści rozwiązywali maturę z biologii na poziomie podstawowym. To ostatni chwila, by zajrzeć w arkusze i zobaczyć, jakie zadania mogą pojawić się na maturze 2015 z biologii.

Matura 2015: biologia podstawowa. Co zawierał arkusz maturalny w poprzednich latach?

Maturzyści za rozwiązanie arkusza z biologii na poziomie podstawowym mogli zdobyć maksymalnie 50 punktów. Arkusz zawierał głównie pytania otwarte, na które należało odpowiedzieć jednym zdaniem, bądź kilkoma wyrazami.

Matura 2015, biologia na poziomie podstawowym. Nowe zasady CKE

Maturę z biologii według nowych zasad CKE można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Jednak uczniowie techników mogą jeszcze zdawać maturę z biologii na poziomie podstawowym. Matura 2015 z biologii będzie trwała 180 minut. W czasie egzaminu maturalnego będzie można korzystać z tablic wzorów (wspólnych dla biologii, fizyki i chemii) a także prostego kalkulatora.

Matura 2015, biologia podstawowa. Kiedy matura jest zdana?

Aby zdać maturę, absolwent musi: a. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Matura 2015: matura z biologii na poziomie podstawowym. Gdzie szukać odpowiedzi?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę z biologii!

Więcej o: