Matura 2015: polski podstawowy. Tematy wypracowań. Trudne?

Matura z polskiego odbyła się w poniedziałek. Na maturze z polskiego absolwenci pisali wypracowanie na jeden z dwóch tematów i udzielali odpowiedzi do części testowej. Na maturze z polskiego podstawowego maturzyści mieli 170 minut na napisanie wypracowania na wybrany temat i rozwiązanie reszty zadań. Czy tematy wypracowań maturalnych były trudne? Prezentujemy tematy wypracowań dla starej i nowej matury z języka polskiego.

Matura 2015 z polskiego podstawowego. Ocenianie

Na maturze z polskiego były dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego. Na maturze z polskiego zdający realizował jeden temat. Wypracowanie maturalne mogło mieć charakter rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Matura 2015 z polskiego. Ile punktów za wypracowanie?

Na maturze z polskiego podstawowego za wypracowanie można było zdobyć 50 punktów.

W ocenie wypracowania, jak informuje na swojej stronie CKE, za najważniejsze uznaje się:

w przypadku rozprawki: sformułowanie swojego stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu i uzasadnienie stanowiska;

w przypadku interpretacji: sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

Matura 2015: polski podstawowy. Tematy wypracowań ze starej i nowej matury

Stara matura:

Jak można wykorzystać władzę absolutną? Interpretując fragmenty noweli Bolesława Prusa "Z legend dawnego Egiptu", porównaj Ramzesa jako władcę z jego następcą - Horusem. Uwzględnij wartości ważne dla bohaterów oraz przesłanie utworu.

Analizując fragmenty "Dziadów części III" Adama Mickiewicza oraz "Ziela na kraterze" Melchiora Wańkowicza, porównaj ukazane w nich sytuacje i postawy matek. W interpretacji wykorzystaj znajomość dramatu Adama Mickiewicza.

Nowa matura:

- Wolna wola człowieka czy siły od niego niezależne - co przede wszystkim decyduje o ludzkim losie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu "Lalki", całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

- Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Matura 2015 z języka polskiego: wyniki, odpowiedzi oraz arkusze maturalne

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY, NOWA MATURA >>

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY >>

harmonogram egzaminów!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Sprawdź HARMONOGRAM !

Więcej o: