Matura 2015: historia na poziomie podstawowym. Absolwenci dziś napiszą maturę z historii

Maturę 2015 z historii podstawowej absolwenci będą pisać od godz.14. W tym samym czasie część maturzystów będzie rozwiązywać maturę z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z historii podstawowej będzie trwał dwie godziny. Dowiedz się, jakie zadania znalazły się w arkuszach maturalnych w poprzednich latach i kiedy dostępne będą odpowiedzi!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Matura 2015: historia podstawowa. Zadania na maturze z historii

Na maturze z historii polecenia są zróżnicowane, pojawiają się zadania na dobieranie, prawda/fałsz i pytania wielokrotnego wyboru. W arkuszu są również zadania o charakterze otwartym, w których trzeba samodzielnie udzielić niedługiej odpowiedzi. Do niektórych poleceń dołączone są materiały źródłowe: mapy, ilustracje, dane statystyczne. Na maturze z historii na poziomie podstawowym absolwenci mają 2 godziny, aby rozwiązać arkusz. Egzamin maturalny z historii wymaga od zdającego wiedzy na temat historii kultury, historii politycznej oraz historii społeczno-gospodarczej ze wszystkich epok: starożytności, średniowiecza, czasów nowożytnych, a także wieku XIX i XX.

historia2historia2 fotocke

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Matura 2015 z historii na poziomie podstawowym. Arkusze, pytania, odpowiedzi...

Przykładowe odpowiedzi do matury z historii podstawowej będą umieszczone serwisie Edulandia.pl zaraz po egzaminie. Eksperci Edulandii.pl rozwiążą zadania z historii zaraz po tym, jak arkusz maturalny znajdzie się na stronie CKE. Maturzysto, dowiedz się, jak napisałeś maturę z historii 2015!

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Więcej o: