Matura 2016. BIOLOGIA rozszerzona. Co musisz umieć wg CKE? Jak zdać maturę z biologii? [ARKUSZE CKE, ZADANIA]

Matura 2016 biologia - egzamin odbędzie się 11 maja o godzinie 9:00. Maturzyści zmierzą się z zadaniami z biologii na poziomie rozszerzonym. Matura z biologii rozszerzonej uważana jest za jedną z trudniejszych. Zobacz, jakie wymagania stawia maturzystom CKE! Jak zdać maturę z biologii rozszerzonej?

Matura 2016, biologia, poziom rozszerzony. Co powinieneś mieć opanowane?

Matura z biologii sprawdzać będzie wszystkie wiadomości, jakie powinien osiągnąć maturzysta do tego momentu edukacji. Oceniane będą umiejętności rozumowania, oceniania i wnioskowania. Należy będzie umieć wykorzystywać informacje z różnych źródeł. Istotne będzie też projektowanie doświadczeń oraz analiza i interpretacja ich wyników. Potrzebne będzie też umiejętne wykorzystywanie przyrządów matematycznych, aby opisywać i analizować dane zjawiska i procesy.

Matura 2016, biologia rozszerzona. Ile potrwa matura?

Maturę z biologii według nowych zasad CKE można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Matura będzie trwała 180 minut. W czasie egzaminu maturalnego będzie można korzystać z tablic wzorów (wspólnych dla biologii, fizyki i chemii) a także prostego kalkulatora.

Matura 2016, rozszerzona biologia: CKE podaje rodzaje zadań

Na maturze z biologii rozszerzonej pojawi się 25 zadań. Będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, na które składają się np. objaśnianie przebiegu procesów i zjawisk oraz wskazanie zależności pomiędzy budową danego organizmu a jego środowiskiem życia. Trzeba będzie także wykazać kolejność wydarzeń w procesie biologicznym i związki między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia.

Istotne będzie odczytanie danych liczbowych i zmienienie ich w postać wykresu lub diagramu (analogicznie: tekstu w schemat lub tabelę, itd.), niekiedy trzeba będzie też uporządkować dane chronologicznie lub w ciągu przyczynowo-skutkowym. Pojawią się też takie kwestie jak wykazywanie związku procesu ewolucji z obecnym życiem. Wymagana też będzie umiejętność dokładnej analizy eksperymentu (planowanie, przeprowadzanie, formułowanie hipotez i wniosków).

Na podstawie konkretnych treści biologicznych trzeba będzie umieć krytycznie ocenić daną informację i wyrazić swoją opinię na jej temat (a także poprzeć ją argumentami), wskazać i wyjaśnić przyczyny i skutki danego zjawiska. Będą przeważały zadania otwarte i najczęściej trzeba będzie odpowiedzieć w oparciu o dany tekst źródłowy (fotografię, rysunek, diagram, etc.).

Matura 2016 BIOLOGIA rozszerzenie - odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE

Oficjalne wyniki matury z biologii będą znane dopiero w czerwcu, ale wcześniej przykładowe odpowiedzi do egzaminu z biologii będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą zadania z biologii zaraz po tym, jak CKE opublikuje arkusz. Maturzysto, sprawdź, jak poszedł ci egzamin z biologii!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" . <

Więcej o: