Matura 2016: kiedy można być zwolnionym z matury? [LISTA OLIMPIAD]

Matura 2016 startuje 4 maja 2016 roku o godzinie 9 egzaminem z polskiego na poziomie podstawowym. Jak podaje CKE laureaci olimpiad przedmiotowych mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania matury. Sprawdź listę olimpiad przedmiotowych, których laureaci zostają zwolnieni z matury 2016!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016: Gra jest warta świeczki

W przypadku przedmiotów maturalnych zadeklarowanych jako obowiązkowe w części pisemnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu. Chodzi zarówno o część ustną, jak i pisemną na poziomie podstawowym.

Tak samo jeśli laureat deklarował poziom rozszerzony w części pisemnej danego przedmiotu - dostaje on maksymalną liczbę punktów z tego poziomu. Daje to oszałamiającą szansę dostania się na wymarzone studia. Nieczęsto zdarza się, aby ktoś miał 100 proc. na poziomie rozszerzonym - natomiast gwarantuje to właśnie olimpiada.

Matura 2016: Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje:

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. W przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu, niż wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016: Laureaci olimpiad pierwsi na studiach

Rekrutacja na studia osób zwolnionych z egzaminu maturalnego przebiega inaczej - są oni kandydatami uprzywilejowanymi. Taki system funkcjonuje na Uniwesytecie Warszawskim: "Wystarczy, że kandydat, który korzysta z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek wybierze ścieżkę "tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej" oraz wczyta zeskanowane zaświadczenie o uzyskanym tytule na swoim osobistym koncie rejestracyjnym, a następnie zapisze się na kierunek, na którym przysługują mu uprawnienia. Na tej podstawie zostaną uwzględnione jego uprawnienia do całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku."

Matura 2016: Lista olimpiad zwalniających z matur

embed

Fot. CKE

Matura 2016. Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś maturę 2016!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Więcej o: