Matura 2016 z angielskiego. Matura 2016, angielski, odpowiedzi

Do matury 2016 z angielskiego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.

Matura 2016: egzamin ustny. Co sprawdza matura z angielskiego?

Matura 2016 z angielskiego na poziomie dwujęzycznym sprawdza kompetencję komunikacyjną maturzystów na poziomie wysoko zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie przez maturzystów wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Oprócz tego maturzyści mają prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Matura 2016 z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poćwicz przez maturą! Sprawdź naszą bazę z testami, arkuszami maturalnymi i kluczami odpowiedzi >>>

Matura 2016: egzamin dwujęzyczny. Co jest ocenianie na maturze z angielskiego?

Nadrzędnym celem części ustnej matury z angielskiego na poziomie dwujęzycznym jest ocena sprawności mówienia. Kompetencja ta odpowiada za tworzenie wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, czy reagowanie językowe w różnorodnych sytuacjach, dlatego wszyscy maturzyści powinni to opanować.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

Matura 2016: matura z angielskiego na poziomie dwujęzycznym - wymagania CKE

Wymagania ogólne na maturze z angielskiego:

Znajomość środków językowych.

Tworzenie wypowiedzi.

Reagowanie na wypowiedzi.

Przetwarzanie wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe:

- zakres tematyczny,

- tworzenie wypowiedzi ustnych,

- reagowanie w formie ustnej,

- przetwarzanie tekstu w formie ustnej,

- stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Matura z angielskiego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut i ma formę rozmowy pomiędzy maturzystą, a egzaminującym. Rozmowę obserwuje też drugi nauczyciel. Nie bierze on jednak aktywnego udziału podczas matury ustnej z angielskiego. Zestaw maturalny każdego maturzysty składa się z dwóch zadań i zawiera ikonografikę oraz pytania w języku obcym do zadania 1., a także polecenie w języku polskim do zadania 2.

Matura 2016: język angielski. Odpowiedzi do matury z angielskiego

Po każdej maturze odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak zdałeś maturę 2016! Odpowiedzi z angielskiego już niebawem!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

Więcej o: