Matura 2016: HISTORIA, poziom rozszerzony. Jakie zadania pojawiły się na maturze? [ARKUSZ CKE, ZADANIA, PYTANIA]

Matura 2016, historia rozszerzona - ten egzamin odbył się już we wtorek 17 maja o godz. 9:00. Matura z historii na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowym egzaminem - nieuzyskanie 30 proc. punktów nie oznacza więc niezaliczenia całego egzaminu maturalnego. Prezentujemy przykładowe zadania CKE i arkusze z próbnych matur z historii na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, czy zdałeś maturę z historii.

Zobacz HARMONOGRAM!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Matura 2016 HISTORIA, poziom rozszerzony. Jak wygląda egzamin? [INFORMACJE]

Matura z historii na poziomie rozszerzonym może być zdawana od roku szkolnego 2014/2015 jedynie jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z historii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do matury z historii może przystąpić każdy absolwent.

Matura 2016, historia, rozszerzenie. ARKUSZE CKE, zadania

Matura z historii składa się z ok. 30 zadań. Arkusz egzaminacyjny z historii zawiera jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Zadania w arkuszu maturalnym z historii na poziomie rozszerzonym przede wszystkim sprawdzają umiejętności maturzysty z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej.

Na maturze z historii zdający przygotowuje wypowiedź pisemną na jeden z pięciu podanych tematów. Tematy te są zróżnicowane według epok (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX wiek) oraz obszarów historii (historia polityczna, społeczno-gospodarcza oraz historia kultury). Obejmują historię Polski i historię powszechną. Część tematów wypracowania odnosi się do materiałów źródłowych.

Matura 2016, historia poziom rozszerzony. Przykładowe zadania CKE

Fot. CKE

Fot. CKE

Fot. CKE

Matura 2016, historia rozszerzona. Tematy wypracowań maturalnych

- Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że kultura w średniowiecznej Europie miała charakter uniwersalny? Odpowiedź uzasadnij.

- Wyjaśnij wpływ uwarunkowań międzynarodowych i lokalnych na gospodarkę II Rzeczypospolitej. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych.

- Scharakteryzuj proces stalinizacji Polski po II wojnie światowej. W pracy wykorzystaj załączone materiały źródłowe.

- Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców w XIX wieku.

- Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1945-1956.

- Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej w latach 1764-1795. Oceń, czy były one zgodne z ideologią oświecenia.

- Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

Matura 2016 HISTORIA, poziom rozszerzony. ODPOWIEDZI, zadania, arkusze CKE

Wyniki matury z historii rozszerzonej będą znane dopiero w czerwcu, ale wcześniej przykładowe odpowiedzi do zadań z historii rozszerzonej będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Eksperci edulandii.pl rozwiążą arkusz z historii rozszerzonej zaraz po tym, jak CKE opublikuje go na swojej stronie.

Zobacz HARMONOGRAM!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: