Matura 2016, CKE matura: jakie udogodnienia przysługują maturzystom z niepełnosprawnościami na maturze 2016?

Matura 2016 - start już 4 maja! Przez 3 tygodnie maturzyści będą zmagać się z maturami pisemnymi i ustnymi. Czy CKE zapewnia udogodnienia w zdawaniu matury uczniom niepełnosprawnym?

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016. CKE matura. Jakimi prawami dysponują uczniowie niepełnosprawni na maturze?

Jak podaje CKE, absolwenci niepełnosprawni mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Matura 2016. CKE matura. Egzamin w oddzielnej sali

CKE informuje, że matura powinna odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:

- czas przedłużony o dodatkowe przerwy,

- korzystanie z urządzeń technicznych,

- korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego-nowożytnego,

- udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego).

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2016 dla maturzystów z niepełnosprawnościami. Matura będzie nagrywana

Jak czytamy w przepisach CKE, jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, przebieg egzaminu maturalnego musi być rejestrowany za pomocą urządzenia zapisującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część arkusza egzaminacyjnego.

Matura 2016. CKE matura. Udogodnienia dla uczniów z niepełnosprawnościami

Na stronie CKE znajdziemy szczegółową listę udogodnień , które każda szkoła powinna zapewnić maturzystom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidzącym, słabowidzącym, oraz maturzystom z niepełnosprawnością ruchową.

Matura 2016. Gdzie i kiedy szukać ODPOWIEDZI?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę 2016!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2016" bez tajemnic.

MATURA 2016 - HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Zobacz wideo
Więcej o: