Matura 2015. Czy można obejrzeć swoją maturę i policzyć punkty?

Matura 2015 może być obejrzana przez zdającego, tylko jeśli złoży on wniosek do OKE o umożliwienie mu wglądu do swojej matury. Co należy napisać we wniosku o wgląd do matury?

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: gdzie złożyć wniosek o wgląd do matury?

Maturę można obejrzeć. W tym celu należy złożyć wniosek o wgląd do dyrektora właściwej OKE. Wniosek o wgląd do matury może być złożony osobiście przez zdającego lub przez osobę występującą w jego imieniu. Wniosek o wgląd do matury można też przesłać do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Matura 2015: jakie dane umieścić we wniosku o wgląd do matury?

We wniosku o wgląd do matury należy wskazać, jak podaje OKE w Jaworznie:

- imię i nazwisko zdającego

- PESEL zdającego

- dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy, adres e-mail (jeśli to możliwe) oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o terminie wglądu do matury

- egzamin, którego wgląd dotyczy

- zakres / poziom / przedmiot / kwalifikację / zawód / etap / część, której wgląd

dotyczy.

Wnioski o wgląd do matury są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: jak wygląda proces ubiegania się o wgląd do matury?

Matura 2015. Gdzie będą dostępne wyniki matur?

Po każdej z matur przykładowe odpowiedzi będą umieszczone w serwisie Edulandia.pl. Eksperci edulandii.pl rozwiążą egzaminy maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje arkusze na swojej stronie. Absolwencie, sprawdź, jak napisałeś maturę!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Więcej o: