Matura 2016 - CHEMIA. Zobacz, jakie wymagania ma CKE! Co musisz umieć przed maturą z chemii?

Matura 2016 z chemii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 13 maja o 9.00. Do matury z chemii przystępują przede wszystkim uczniowie myślący o kierunkach technicznych czy też medycznych. Zobacz, czego wymaga CKE na maturze z chemii na poziomie rozszerzonym! Odpowiedzi do matury 2016 z chemii rozszerzonej jutro na Edulandia.pl.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" . <

Matura 2016 CHEMIA, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i zadania

Matura rozszerzona z chemii potrwa 180 minut. Przez ten czas zdający maturę z chemii muszą rozwiązać około 45 zadań. Na maturze z chemii na poziomie rozszerzonym, jak informuje na swojej stronie CKE, zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

- będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. przedstawionych wykresów, schematów itp.

- będą dobrane tak, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,

- będą sprawdzać głównie umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,

- będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości oraz umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,

- będą występowały w wiązkach tematycznych lub pojedynczo.

Matura 2016 - CHEMIA na poziomie rozszerzonym. Co sprawdza CKE?

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej.

W szczególności, zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym, jak informuje CKE, mają sprawdzić:

- umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

- umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,

- umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników,

- umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Matura 2016 chemia, rozszerzenie: zadania z ubiegłych lat

Fot. CKE

Matura 2016 CHEMIA, poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, arkusze CKE

Wyniki matury z chemii na poziomie rozszerzonym zostaną udostępnione dopiero w czerwcu. Wcześniej przykładowe odpowiedzi do matury z chemii rozszerzonej będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą zadania z chemii zaraz po tym, jak CKE opublikuje arkusz na stronie. Maturzysto, dowiedz się, jak napisałeś maturę z chemii!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: