Matura 2015, chemia poziom rozszerzony, odpowiedzi

Matura 2015 z chemii, poziom rozszerzony. Matura z chemii może być zdawana od tego roku tylko jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Matura z chemii napisana poniżej 30 proc. nie oznacza oblania całego egzaminu maturalnego, jednak zamyka furtkę do wielu kierunków. Zobacz arkusze CKE, sprawdź, jakie mogą się jutro pojawić polecenia na maturze z chemii!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, CHEMIA, POZIOM ROZSZERZONY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, CHEMIA, POZIOM ROZSZERZONY, NOWA MATURA >>

Matura 2015, chemia: arkusze zadań z chemii na poziomie rozszerzonym

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Maturę z chemii może zdawać każdy z absolwentów, niezależnie od przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym i od typu szkoły. W arkuszy egzaminacyjnym z chemii znajdzie się około 45 zadań.

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Chemia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Matura 2015, chemia rozszerzona. Zapoznaj się z zadaniami z chemii

Na maturze z chemii na poziomie rozszerzonym, jak podaje CKE, zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

- będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego

wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi,

natomiast w zadaniach otwartych - zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną

na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń,

wypowiedzi słownych; w arkuszu będą przeważały zadania otwarte,

- będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

- będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne

i szczegółowe z podstawy programowej,

- będą zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu

trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi,

- będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia

naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,

- będą odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu,

np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Sprawdź HARMONOGRAM !

Matura 2015, chemia: zobacz zadania z poprzednich lat

Matura 2015 z chemii na poziomie rozszerzonym. Zobacz zadania CKE i odpowiedzi

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Matura 2015, chemia: gdzie znaleźć wyniki?

Wyniki matury z chemii będą znane w czerwcu. Wcześniej jednak przykładowe odpowiedzi do egzaminu z chemii będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą zadania z chemii zaraz po tym, jak CKE opublikuje arkusz zadań na swojej stronie internetowej. Maturzysto, dowiedz się, jak poszła ci matura z chemii 2015!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!

Więcej o: