Matura 2015 z języka polskiego rozszerzonego już jutro. Sprawdź tematy wypracowań!

Maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym absolwenci napiszą jutro o godz. 9.00. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów zaproponowanych w arkuszu. Sprawdź, z jakimi tematami spotkano się na maturze z polskiego rozszerzonego w ubiegłych latach!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY, NOWA MATURA >>

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, język polski rozszerzony. Co będzie w arkuszu egzaminacyjnym?

Matura z polskiego rozszerzonego polega na napisaniu wypracowania. Maturzyści otrzymują arkusze egzaminacyjne, w których są dwa tematy do wypracowania maturalnego. Jeden z nich dotyczy wypowiedzi argumentacyjnej, z kolei drugi wymaga interpretacji porównawczej umieszczonych w arkuszu tekstów literackich. Na egzaminie maturalnym z polskiego rozszerzonego maturzysta tworzy wypowiedź na dowolnie wybrany temat. Na maturze z języka polskiego na napisanie wypracowania przeznaczone są trzy godziny.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie pojawią się tematy?

Na maturze z polskiego rozszerzonego tematy wypracowań są trudniejsze od tych na poziomie podstawowym. Oto tematy wypracowań maturalnych z poprzednich lat.

Cztery lata temu:

1. Zinterpretuj fragment dramatu Sławomira Mrożka "Śmierć porucznika".

Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.

2. Porównaj sposoby kreowania obrazów tańca i jego funkcje we fragmencie poematu "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima i w wierszu "Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej.

Trzy lata temu::

1. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami". Zwróć uwagę na przedstawione w nich obrazy ludzkiego życia oraz postawę podmiotu mówiącego wobec świata.

2. Codzienność w czasach Zagłady. Analizując i interpretując opowiadanie Idy

Fink "Przed lustrem", zwróć uwagę na kreację bohaterek, ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra.

Dwa lata temu:

1. Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu Homera "Iliada" i eseju Zbigniewa Herberta "Olimpijski generał".

2. Biblioteka i jej użytkownicy. Analizując i interpretując fragmenty prozy Umberto Eco "Imię róży" i Melchiora Wańkowicza "Ziele na kraterze", porównaj przedstawione literackie obrazy i sposoby ich kreacji.

Rok temu:

1. Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentach "Don Kichota

z La Manchy" Miguela de Cervantesa Saavedry oraz "Romea i Julii" Williama Szekspira.

2. Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona Schulza "Sierpień" i powieści Leopolda Tyrmanda "Zły". Omów sposoby ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY, NOWA MATURA >>

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015 z polskiego rozszerzonego. Czy da się nie zdać?

Matury z polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonej nie muszą pisać wszyscy. Do matury z polskiego rozszerzonego przystępują wyłącznie absolwenci wybierający się na kierunki humanistyczne lub lubiący język polski. Egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie oblać. Napisanie matury z polskiego na poziomie rozszerzonym na mniej niż 30 proc. nie skutkuje niezdaniem całego egzaminu maturalnego. Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym ma za zadanie sprawdzić u absolwenta umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej czy też tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Matura 2015: język polski poziom rozszerzony: wyniki, odpowiedzi, arkusze

Po każdej maturze przykładowe rozwiązania będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Eksperci edulandii.pl arkusze maturalne rozwiążą zaraz po tym, jak CKE udostępni je na swojej stronie. Maturzysto, przekonaj się, jak poszła ci matura z polskiego!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Więcej o: