Matura 2015, język polski, rozszerzony. Maturzyści skończyli pisać wypracowania. A tematy brzmiały...

Matura 2015, język polski rozszerzony, sprawdź odpowiedzi. Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowa, jednak źle zdana, może uniemożliwić dostanie się na wymarzone studia. Sprawdź, jak Ci poszła matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY, NOWA MATURA >>

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015. Nowa matura: "Historia piękna" Umberta Eco albo porównanie wierszy

Na maturze 2015 z rozszerzonego polskiego pierwszą opcją do wyboru była rozprawka na temat "Historii piękna" autorstwa Umberta Eco. Drugim tematem była analiza porównawcza wiersza Jacka Kaczmarskiego pt. "Zesłanie studentów" oraz wiersza Zygmunta Krasińskiego pt. "Na Sybir".

Matura 2015. Stara matura: wątek miłosny według Bułhakowa

Na starej maturze z polskiego na poziomie rozszerzonym należało zinterpretować fragment "Mistrza i Małgorzaty". Maturzyści mieli opisać wątek miłosny i jego znaczenie w powieści, a także sposób jego przedstawienia.

W drugim wypracowaniu należało opisać na czym polegała ironia w dwóch tekstach, o wilku i owcy.

Matura 2015, język polski na poziom rozszerzonym nie jest obowiązkowa

Matura z polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym nie jest obligatoryjna dla wszystkich zdających. Maturę z polskiego rozszerzonego zdają tylko ci absolwenci, którzy wiążą swoją przyszłość ze kierunkami humanistycznymi oraz maturzyści, którzy zwyczajnie lubią język polski. Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie ma ustalonej minimalnej liczby punktów. Znaczy to, że nawet nieuzyskanie 30 proc. nie poskutkuje oblaniem całej matury

Matura 2015, rozszerzony polski. Tematy z zeszłych lat

Na maturze z polskiego rozszerzonego można zdobyć 40 punktów. Na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym tematy są bardziej wymagające niż na poziomie podstawowym. Oto przykładowe tematy wypracowań maturalnych:

1. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami". Zwróć uwagę na przedstawione w nich obrazy ludzkiego życia oraz postawę podmiotu mówiącego wobec świata.

2. Codzienność w czasach Zagłady. Analizując i interpretując opowiadanie Idy

Fink "Przed lustrem", zwróć uwagę na kreację bohaterek, ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra.

3. Zinterpretuj fragment dramatu Sławomira Mrożka "Śmierć porucznika".

Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.

4. Porównaj sposoby kreowania obrazów tańca i jego funkcje we fragmencie poematu "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima i w wierszu "Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015, język polski rozszerzony. Kiedy będą wyniki, odpowiedzi i oficjalne arkusze?

Oficjalne wyniki matury z języka polskiego rozszerzonego CKE ogłosi dopiero w czerwcu, jednak po każdym z egzaminów maturalnych odpowiedzi do matur będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą arkusz maturalny z polskiego rozszerzonego zaraz po tym, jak CKE opublikuje go na swojej stronie. Przekonaj się, czy dobrze poszła ci matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY - NOWA MATURA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, POZIOM PODSTAWOWY, NOWA MATURA >>

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI, STARA MATURA, POZIOM PODSTAWOWY >>

Więcej o: