Matura 2016 geografia. Wymagania CKE na egzaminie z geografii

Matura 2016 z geografii odbywa się 13 maja 2016 roku. Początek egzaminu z geografii rozszerzonej już o 14. Co musisz umieć, aby zdać maturę 2016 z geografii? Sprawdź wymagania, jakie CKE stawia tegorocznym maturzystom.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016 geografia. Wymagania ogólne na maturze z geografii

Na maturze z geografii wymagania CKE z geografii obejmują 4 działy. Na maturze zdający powinni dostrzegać prawidłowości dotyczące środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka.

Drugie zagadnienie, które każdy uczeń przystępujący do matury z geografii powinien mieć opanowane dotyczy analizy i wyjaśniania problemów demograficznych.

Na maturze z geografii zadania w arkuszu sprawdzą też umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów występujących w środowisku geograficznym. Do matury z geografii maturzyści powinni przygotować się pozyskiwania, przetwarzania oraz prezentowania informacji na podstawie różnych źródeł.

Matura 2016 - geografia. Odpowiedzi, arkusze CKE, wyniki

Maturę z geografii pisało dziś wielu absolwentów, a na oficjalne wyniki matur będziemy długo czekać. Z tego powodu eksperci Edulandii.pl rozwiążą arkusz maturalny z geografii i podadzą przykładowe odpowiedzi od razu po tym, jak CKE opublikuje arkusze z geografii na swojej stronie. Sprawdź odpowiedzi do matury z geografii!

Matura 2016 z geografii. Szczegółowe wymagania CKE

Wymagania szczegółowe obejmują 12 zagadnień, które mogą pojawić się na maturze 2016 z geografii. Do podstawowych zagadnień, które trzeba opanować przed maturą na poziomie rozszerzonym, należą źródła informacji geograficznej oraz miejsce Ziemi we wszechświecie. Każdy licealista, który chce uzyskać na maturze z geografii wysoki wynik powinien posiadać wiedzę dotyczącą sfer Ziemi.

Innymi kwestiami, które pojawiają się na maturze z geografii są ludność i klasyfikacja państw świata. Maturzyści powinni też orientować się w działalności gospodarczej, np. produkcji przemysłowej poszczególnych państw. Na maturze z geografii będzie się trzeba także wykazać znajomością środowiska przyrodniczego Polski i jej działalności gospodarczej.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: