Matura 2016 - CHEMIA rozszerzona. Jakie zadania się pojawią? [ARKUSZE CKE, PYTANIA, ZADANIA]

Matura 2016 z chemii może być zdawana jedynie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Matura z chemii napisana poniżej 30 proc. nie oznacza więc niezaliczenia całego egzaminu maturalnego, lecz utrudnia dostanie się na wymarzone studia. Zobacz arkusze CKE i sprawdź, jakie zadania pojawią się na maturze 2016 z chemii!

Matura 2016 CHEMIA: arkusz maturalny z chemii

Matura z chemii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Do matury z chemii może przystąpić każdy maturzysta, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał i od przedmiotów, które realizował na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny z chemii będzie zawierał około 45 zadań.

Matura 2016, chemia. Zadania na maturze z chemii

Zadania na rozszerzonej maturze z chemii będą:

- dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,

- sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym umiejętność myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników,

- zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi,

- miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych -zdający samodzielnie formułuje odpowiedź związaną na przykład z podaniem wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń, wypowiedzi słownych; w arkuszu będą przeważały zadania otwarte,

- występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,

- odnosiły się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. przedstawionych wykresów, rysunków, tabel, schematów itp.

Matura 2016 CHEMIA, poziom rozszerzony. Zadania CKE i odpowiedzi

Matura 2016 chemia: zobacz zadania z poprzednich lat

Matura 2016 CHEMIA - wyniki, odpowiedzi oraz arkusze maturalne

Oficjalne wyniki matury z chemii będą dostępne w czerwcu, jednak wcześniej przykładowe odpowiedzi do egzaminów będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci rozwiążą zadania z chemii zaraz po tym, jak CKE umieści arkusz na swojej stronie internetowej. Maturzysto, dowiedz się, jak napisałeś maturę z chemii!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .

Więcej o: