Matura 2015 z matematyki na poziomie podstawowym. Przegląd najtrudniejszych zadań

Matura 2015 z matematyki przeraża maturzystów. Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest przez większość maturzystów uznawana za najtrudniejszy z obowiązkowych egzaminów maturalnych. Warto przypomnieć, jakie zadania egzaminacyjne pojawiały się na maturze w poprzednich latach.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 z matematyki - arkusz egzaminacyjny

Przez ostatnie lata na maturze z matematyki, maturzyści dostawali do rozwiązania 34 zadania. Spośród nich, 25 miało charakter zamknięty, pozostałe 9 zaś było otwartych. Maturzyści musieli rozwiązać te zadania w ciągu 170 minut. Maksymalny wynik, jaki mogli uzyskać na maturze z matematyki, wynosił 50 punktów. Tematyka zadań egzaminacyjnych na maturze z matematyki, obejmowała większość treści z podstawy programowej.

Matura 2015 z matematyki. Problematyczne zadania zamknięte

Na maturze z matematyki na poziomie podstawowym, maturzysta musi rozwiązać 25 zadań o charakterze zamkniętym. Spośród tych zadań, na maturze z matematyki, najtrudniejsze dla maturzystów okazały się zadania wymagające obliczenia potęgi o wykładniku wymiernym, czy zliczania obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych. Bardzo trudne (rozwiązało je 23 proc. maturzystów) było zadanie, wymagające od maturzystów, wykorzystania własności figur podobnych. Nierówność liniowa i zadania dotyczące równania okręgu też należały do najbardziej problematycznych zadań na maturze z matematyki.

Matura 2015 z matematyki. Zadania otwarte na poziomie podstawowym

Matura z matematyki ma na celu sprawdzić przyswojoną przez maturzystów wiedzę i umiejętności. Maturzyści muszą więc nie tylko wybierać poprawne odpowiedzi, ale i opisywać tok rozumowania w celu rozwiązania bardziej złożonego, zadania otwartego. Co roku, na maturze z matematyki na poziomie podstawowym, należy rozwiązać 9 zadań otwartych.

Na maturze z matematyki, najwięcej trudności sprawiają maturzystom zadania otwarte. Do najtrudniejszych zadań maturalnych ostatnich lat należy zadanie wymagające rozwiązania równań kwadratowych. Każdego roku, najwięcej problemów sprawia maturzystom przeprowadzanie dowodu. W zeszłym roku zadanie tego typu, rozwiązało zaledwie 8 proc. maturzystów podchodzących do matury z matematyki. Na maturze z matematyki w 2012 też nie było lepiej. Tylko 10 proc. maturzystów sobie z nim poradziło. Wyznaczanie równań i związków miarowych w figurach płaskich także okazało się zbyt trudne dla większości maturzystów.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 na poziomie rozszerzonym - arkusze i odpowiedzi

Na oficjalne wyniki matur 2015 będzie trzeba długo czekać. Dlatego eksperci Edulandia.pl , rozwiążą je tuż po publikacji oficjalnych arkuszy, a każdy zaniepokojony maturzysta będzie mógł sprawdzić swój wynik.

Więcej o: