Matura 2015 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Sprawdź wymagania CKE w 2015 roku

Matura z matematyki już 8 maja. Maturzyści zmierzą się z matematyką na poziomie rozszerzonym. Rozszerzona matura z matematyki stanowi prawdziwe wyzwanie dla maturzystów. Przez 180 minut będą musieli rozwiązać 11 zadań otwartych. Sprawdź wymagania ogólne i szczegółowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015 z matematyki na poziomie rozszerzonym - poznaj ogólne wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W piątek 8 maja przez 180 minut maturzyści będą rozwiązywać około 11 zadań maturalnych z matematyki. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym poprzez zadania otwarte sprawdza wiedzę maturzystów na pięciu płaszczyznach:

wykorzystywanie i tworzenie informacji: maturzysta powinien korzystać z języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników,

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji: uczniowie muszą biegle operować pojęciami i obiektami matematycznymi,

modelowanie matematyczne: na maturze z matematyki trzeba się wykazać umiejętnością zbudowania modelu matematycznego, uwzględniając ograniczenia sytuacji,

użycie i tworzenie strategii: maturzyści powinni samodzielnie stworzyć strategię pozwalającą rozwiązać określone zadanie maturalne,

rozumowanie i argumentacja: te obszary sprawiają najwięcej trudności na maturze z matematyki. Co roku na maturze z matematyki pojawiają się zadania wymagające od maturzystów stworzenia całego łańcucha argumentacji i uzasadnienia jego poprawności.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, matematyka rozszerzona - szczegółowe wymagania na poziomie rozszerzonym

Wymagania szczegółowe z matematyki rozszerzonej dotyczą konkretnych zagadnień i umiejętności z nimi związanych. Maturzyści powinni opanować umiejętności pozwalające na poradzenie sobie z 11 tematami.

Na maturze 2015 z matematyki na pewno pojawią się zadania dotyczące liczb rzeczywistych. Maturzyści powinni umieć zastosować wzór na logarytm potęgi, czy wykorzystywać pojęcie wartości bezwzględnej. Wielomiany i wyrażenia wymierne też muszą być znane maturzystom. Rozwiązywanie nierówności wymiernych również jest wymagane na maturze z matematyki 2015.

Matura 2015, matematyka rozszerzona. Co jeszcze powinni wiedzieć maturzyści?

Maturzyści powinni też być w stanie wyznaczyć wzór funkcji logarytmicznej. Uczniowie na maturze 2015 z matematyki będą rozwiązywać zadania dotyczące ciągów czy obliczania ich granic. Maturzyści rozwiązują też zadania z trygonometrii, wymagające wykorzystywania okresowości funkcji.

Na maturze 2015 z matematyki ważne zagadnienia z planimetrii obejmują takie umiejętności maturzystów jak odnajdywanie związków miarowych. Obliczanie współrzędnych wektora to także ważne zagadnienie na maturze 2015 z rozszerzonej matematyki. Na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym mogą też pojawić się zadania dotyczące stereometrii, czyli m.in. określania jaką figurą jest dany przekrój sfery.

Przedostatnia z kategorii dotyczy statystyki. Wykorzystywanie wzorów na liczbę permutacji czy prawdopodobieństwo warunkowe może być potrzebne na maturze z matematyki 2015. Ostatnią kategorię stanowi rachunek różniczkowy. Matura z matematyki 2015 na poziomie rozszerzonym wymaga od maturzystów obliczania pochodnych funkcji wymiernych i korzystania z własności pochodnych.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015 z matematyki, poziom rozszerzony - kiedy wyniki i odpowiedzi?

Na oficjalne wyniki matur 2015 będzie trzeba długo czekać. Dlatego eksperci Edulandia.pl rozwiążą je tuż po publikacji oficjalnych arkuszy, a każdy zaniepokojony maturzysta będzie mógł sprawdzić swój wynik.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Więcej o: