Matura 2015 ustna z języka polskiego. Tematy

Matura ustna z polskiego od tego roku szkolnego jest przeprowadzana w nowej formie. Zamiast prezentacji na egzaminie maturalnym pojawi się samodzielna wypowiedź maturzysty. Przeczytaj, co czeka cię na maturze ustnej z języka polskiego 2015. Podajemy przykładowe zadania maturalne z języka polskiego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Matura 2015 język polski. Jak będzie wyglądać ustny egzamin z polskiego?

Część ustna matury z języka polskiego, jak informuje CKE, będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na dany temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie więc musiał wypowiedzieć się na temat wylosowanego przez siebie tekstu kultury - wiersza, fragmentu prozy albo dzieła malarskiego. Zadaniem zdającego będzie udzielenie odpowiedzi (trwającej ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). Maturzysta wcześniej dostanie 15 minut na przygotowanie swojej odpowiedzi.

Matura 2015 z polskiego: przykładowe zadania na ustnej maturze z języka polskiego

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Matura 2015 język polski ustny: tematy, na które trafili maturzyści

Na maturze ustnej z polskiego absolwenci spotkali się z takimi lub podobnie brzmiącymi tematami:

Motyw snu i marzeń sennych w dziełach artystycznych. [ Jan Kochanowski "Do snu"]

Wpływ tytułu na interpretację. [Rzeźba "Katedra" i inne utwory literackie]

W jaki sposób literatury ukazuje codzienne życie? [rzeźba Jerzego Kaliny "Przejście" i inne teksty kultury]

Scharakteryzuj bohaterów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, odnosząc się do podanego fragmentu rozmowy Pana Młodego z Panną Młodą

Frazesy oraz szablony językowe w języku codziennym i urzędowym

Refleksje na temat wad polskiego społeczeństwa. ["Powrót posła" i inne teksty kultury]

Omów motyw domu. [fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza]

Obraz nocy świętojańskiej a inne zwyczaje chłopów.

Czy artysta powinien odwoływać się do rzeczywistości czy raczej ją stwarzać?

Funkcje zdrobnień w języku.

Które teksty kultury i literatury uświadamiają ludziom jaka jest prawda o używkach? [plakat papierosa i człowieka wyniszczonego nałogiem]

Co artystów może fascynować w ludowości?

W jaki sposób natura inspiruje twórców?

Omów wykorzystanie motywu miasta. ["Zbrodnia i kara" F. Dostojewski]

Omów funkcje języka.

Jak stylizacje językowe wpływają na wypowiedź?

Podróż. Poznawanie siebie czy świata?

Jaką funkcję pełni przywołanie motywu apokalipsy? [plakatu "Czas Apokalipsy"]

Teksty kultury jako użyteczne narzędzie dla wypowiedzi społecznej.

Oddziaływanie reklamy na współczesny świat i społeczeństwo

Dlaczego artyści przedstawiają stare zamczyska? [A. Sapkowski "Wiedźmin"]

Matura 2015 z polskiego: kiedy matura jest uznana za zaliczoną?

Matura z polskiego jest zdana, kiedy absolwent uzyska minimum 30 proc. punktów z egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu obowiązkowego. Matura ustna z języka polskiego jest egzaminem obowiązkowym, czyli żeby ją zdać, również trzeba uzyskać przynajmniej 30 proc. punktów z egzaminu maturalnego.

Matura 2015, język polski: wyniki, odpowiedzi, arkusze - gdzie je znaleźć?

Wyniki matury ustnej z języka polskiego zostaną ogłoszone maturzystom w dniu matury. Wyniki matur pisemnych będą znane dopiero w czerwcu. Jednak po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Więcej o: