Matura 2015, matura język polski. Jaka lektura pojawi się na maturze z polskiego 2015?

Matura 2015 z języka polskiego już w przyszłym tygodniu! Pierwszego dnia matur zdający zmierzą się z maturą z języka polskiego oraz z wiedzy o tańcu. Jaka lektura pojawi się na egzaminie maturalnym 2015 z języka polskiego?

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Matura 2015: język polski jest obowiązkowy na maturze

Matura z języka polskiego jest obowiązkowym egzaminem maturalnym w części pisemnej (na poziomie podstawowym) i w części ustnej. Oznacza to, że nieuzyskanie 30 proc. z matury ustnej z polskiego skutkuje niezaliczeniem egzaminu dojrzałości. Maturzyści obowiązkowo zdają egzamin maturalny w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki. Muszą też przystąpić do matury pisemnej na poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranego przedmiotu dodatkowego. Maturę w części ustnej absolwenci mają obowiązek zdać z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

Matura 2015, język polski. Jakie lektury pojawiały się na maturze w zeszłych latach?

Na maturze pisemnej z polskiego w zeszłym roku pojawił się "Potop" Henryka Sienkiewicza ("Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci.") i "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego ("Na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.").

Z kolei na maturze z polskiego dwa lata temu pojawiły się tematy "Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej "Gloria victis" i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Mazowsze". W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach." oraz "Co o autorytecie pisał w "Przedwiośniu" Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów.".

Matura z polskiego 2015: jakiej lektury można się spodziewać w tym roku?

Matura z polskiego co rok stresuje maturzystów. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wiadomo, jakiej lektury można się spodziewać w arkuszu maturalnym. Na tegorocznej maturze z polskiego według nauczycieli może pojawić się "Ferdydurke" Gombrowicza, jeden z wierszy Cypriana Kamila Norwida lub fragment "Stu lat samotności" Gabriela Garcii Marqueza. Warto więc przed egzaminem maturalnym z polskiego poczytać o ich twórczości i o epokach, z którymi są związani. Trzeba jednak pamiętać, że pojawienie się wskazanych lektur w arkuszu z polskiego jest jedynie przypuszczalne, dlatego przed maturą zdecydowanie należy przypomnieć sobie także inne teksty.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015! Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl Wypełnij ankietę!

Matura z polskiego 2015: zobacz arkusze, odpowiedzi, wyniki

Wyniki matury ustnej z języka polskiego zostaną ogłoszone w dniu matury. Wyniki egzaminów pisemnych będą znane dopiero w czerwcu. Jednak po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (nowa matura) [Zobacz odpowiedzi i arkusze]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (stara matura) [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (stara matura) [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

Testy do próbnej matury z Operonem z lat ubiegłych można znaleźć w bazie testów na stronach Edulandia.pl - Matura - baza testów maturalnych

Więcej o: