Egzamin gimnazjalny 2015, ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2015, mamy odpowiedzi. Testy gimnazjalne 2015 zakończyły się dzisiaj egzaminem z języka obcego nowożytnego. Dziś piszemy, jak poszły egzaminy gimnazjalne, kiedy będą wyniki egzaminu gimnazjalnego i czy były przecieki.

Test gimnazjalny 2015: termin testu z części humanistycznej

Egzamin gimnazjalny rozpoczął się we wtorek. Uczniowie pisali najpierw egzamin z części humanistycznej. Test gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie rozpoczął się o 9.00 i trwał godzinę. Egzamin z języka polskiego uczniowie pisali od 11.00 i na rozwiązanie zadań mieli 90 minut.

Egzamin gimnazjalny 2015: zadania w arkuszu z polskiego, odpowiedzi, punkty

Testu gimnazjalnego w części humanistycznej uczniowie bali się najmniej. Na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego pojawiły się "Dziady" Adama Mickiewicza oraz opowiadanie. Krótsza forma wypowiedzi na teście gimnazjalnym dotyczyła celebrytów i odpowiedzi na pytanie, czy celebryta musi być osobą sławną. Uczniowie oceniają tę część testu gimnazjalnego jako prostą i spodziewają się z niej dużej liczby punktów.

ODPOWIEDZI, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

OFICJALNE ARKUSZE, JĘZYK POLSKI SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >>

Egzamin gimnazjalny 2015: test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Test gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie odbył się pierwszego dnia egzaminów. Ten egzamin uczniowie również oceniają jako prosty. Egzamin z historii i WOS-u miał charakter zamknięty, pytania dotyczyły chronologii powstawania piramid, pierwszej wojny światowej czy rozbiorów. Z egzaminu gimnazjalnego z historii i WOS-u gimnazjaliści spodziewają się wysokich ocen.

ARKUSZE, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >> ODPOWIEDZI, WOS I HISTORIA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>

Test gimnazjalny z części przyrodniczej: biologia, chemia, fizyka, geografia

Egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej odbył się w środę. Od 9.00 gimnazjaliści rozwiązywali test gimnazjalny w części przyrodniczej. Zadania na egzaminie miały charakter zamknięty. Na teście przyrodniczym najtrudniejsza okazała się chemia i zadanie związane z doświadczeniem: należało w nim zaznaczyć, czy eten, etan lub etyn odbarwia wodę bromową. Po egzaminie gimnazjalnym z chemii, biologii, fizyki i geografii gimnazjaliści mówili, że zdobyli raczej niewiele punktów.

ODPOWIEDZI, PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >> OFICJALNE ARKUSZE, PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE >>

Test gimnazjalny w części matematycznej: matematyka

Egzamin gimnazjalny z matematyki okazał się dla uczniów najtrudniejszy. Test z matematyki odbył się w tym dniu, co test z przedmiotów przyrodniczych. Na rozwiązanie egzaminu z matematyki gimnazjaliści mieli 90 minut. Po egzaminie gimnazjalnym z tego przedmiotu uczniowie mówili, że nie oczekują nawet 50%.

ODPOWIEDZI, MATEMATYKA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMATYKA>> OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA>>

Test gimnazjalny: języki obce (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński)

Egzamin gimnazjalny z języków obcych odbył się już dziś. To ostatni test, z którym musieli zmierzyć się trzecioklasiści. Test z języka obcego na poziomie podstawowym uczniowie pisali od 9.00. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut. Egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym zaczął się o 11. Na napisanie tego testu przeznaczone było 90 minut. Na egzaminie w zakresie podstawowym wszystkie zadania miały charakter otwarty, na poziomie rozszerzonym pojawiły się też zadania otwarte. Test gimnazjalny na poziomie podstawowym, jak mówią uczniowie, był dosyć łatwy.

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom podstawowy (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015,jezyk angielski, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język angielski, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedzi)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom rozszerzony (oficjalne arkusze)

- 23 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, język niemiecki, poziom rozszerzony (przykładowe odpowiedz)

Egzamin gimnazjalny 2015: przecieki i wykradzione arkusze "Egzamin gimnazjalny, są przecieki!" - to zdanie, które w ostatnich dniach często pojawiało się w komentarzach pod artykułami. Tak naprawdę żadnych przecieków z egzaminu gimnazjalnego nie było, informacje o nich umieszczali oszuści. Jeśli okazałoby się, że wcześniejszy dostęp do arkuszy gimnazjalnych miały osoby niepowołane, test gimnazjalny zostałby unieważniony.

Test gimnazjalny: odpowiedzi, oficjalne wyniki

Oficjalne rozwiązania testu gimnazjalnego 2015 opracowane CKE poznamy dopiero w czerwcu. Jednak już teraz przedstawimy przykładowe odpowiedzi do testu gimnazjalnego na Edulandia.pl. Możecie już dziś oszacować, ile zdobyliście punktów z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języków obcych! Odpowiedzi opracowali eksperci Edulandii.pl.